Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, organizează concurs în baza O.M.E. 4597/06.08.2021, pentru ocuparea a 83 de posturi vacante de directori și 16 posturi vacante de directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din județul Giurgiu. Au fost validați 48 de candidați, care vor participa la proba scrisă.

Proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie 2021, ora 10.00 la centrul special de concurs Școala Gimnazială ” Academician Marin Voiculescu” – Giurgiu.

Accesul candidaților în săli se va face în intervalul 9.00-9.30.

Rezultatele la proba scrisă vor fi afișate la centrul de concurs și pe site-ul ISJ Giurgiu în data de 15 octombrie 2021.

Sunt declarați ”admiși” la proba scrisă candidații care au obținut cel puțin nota 7.

Contestațiile pentru proba scrisă se transmit în format electronic, scanate și semnate, la adresa de email: concurs.directori.giurgiu@isjgiurgiu.ro, în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor.

La proba de interviu pot participa doar candidații declarați admiși la proba scrisă”.

(Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu)