Emoțiile așteptării aflării rezultatelor în urma repartizării computerizate se apropie de sfârșit, atât pentru viitorii boboci de clasa a IX-a, dar mai ales pentru părinții acestora.

Ministerul Educaţiei va anunţa joi, 14 iulie, rezultatul de la repartizarea computerizată a candidaţilor care au susţinut examenul de Evaluare Naţională 2022. Media de admitere la liceu 2022 este media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

Calculul mediei de admitere la liceu 2022 se face astfel:

MA= 0,2 * ABS + 0,8*EN
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

Rezultatele se vor publica pe site-ul: http://admitere.edu.ro/.

Rezultatele la repartizare compterizată 2022 sunt publicate anonimizat. În loc de nume este trecut un cod de identificare a fiecărui elev, cod primit înaintea probelor de la Evaluare Naţională 2022. Se precizează însă şcoala de proveninta, media de admitere, şi şcoala la care este admis.

Calendarul complet al admiterii la liceu 2022 pentru perioada următoare se va desfășura după cum urmează:

  • 14 iulie: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022- 2023. Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București.

  • 15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

  • 20 iulie 2022: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma reînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

  • 21, 22 și 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

(Ana Magheru)