„Având în vedere activitățile planificate prilejuite de ”Luna curățeniei și Zilele Orașului” care se desfășoară pe raza Municipiului Giurgiu în perioada 01 – 30.04.2019, societatea noastră a în perioada 01-18.04 2019 a efectuat următoarele lucrări: Serviciul Salubrizare din cadrul societății noastre a efectuat salubrizarea punctelor neconforme prin activități specifice, în opt locații, după cum urmează: Str. Ramadan – intersecție  Str. Alexandriei – canton CFR – de unde am strâns deșeuri vegetale,  deșeuri  menajere,  deșeuri  inerte. (igienizarea zonei prin  colectarea selectivă și transportul  deșeurilor municipale); Aleea Plantelor – Str. Unirii – deșeuri vegetale,  deșeuri  menajere,  deșeuri  inerte. (igienizarea zonei prin  colectarea selectivă și transportul  deșeurilor municipale); Str. Doicești   –  Str. Camei – deșeuri vegetale,  deșeuri  menajere,  deșeuri  inerte. (igienizarea zonei prin  colectarea selectivă și transportul  deșeurilor municipale); Str. Rozelor – Casa  Tineretului – deșeuri vegetale,  deșeuri  menajere,  deșeuri  inerte. (igienizarea zonei prin  colectarea selectivă și transportul  deșeurilor municipale); Căramidarii Noi – rambleu calea ferată – deșeuri vegetale,  deșeuri  menajere,  deșeuri  inerte. (igienizarea zonei prin  colectarea selectivă și transportul  deșeurilor municipale); Str. Pictor Andreescu  –  Drumul Serei – deșeuri vegetale,  deșeuri  menajere,  deșeuri  inerte. (igienizarea zonei prin  colectarea selectivă și transportul  deșeurilor municipale); Str. Pictor Grigorescu – ANL Obor – deșeuri vegetale,  deșeuri  menajere,  deșeuri  inerte. (igienizarea zonei prin  colectarea selectivă și transportul  deșeurilor municipale); Str. Voest Alpine ( Drumul de  centură  PI – PII) – deșeuri vegetale,  deșeuri  menajere,  deșeuri  inerte. (igienizarea zonei prin colectarea selectivă și transportul  deșeurilor municipale). Din activitățile mai sus enumerate au rezultat 324 mc ( 171,4 to) deșeuri, din care: Deșeuri municipale selectate si transportate  – 44 mc (15,4 to); Deșeuri inerte – 80 mc ( 96 to); Deșeuri vegetale – 200 mc (60 to). Totodată au rezultat următoarele deșeuri reciclabile: Plastic – 14,6 mc; Sticlă – 1,4 mc; Aluminiu – 0,7 mc; Carton – 1 mc”, ne spunea, în cadrul unei recente discuții, directorul Giurgiu Servicii Publice (GSP) SA, Adrian Răcaru.

De asemenea, lucrătorii Serviciului Iluminat Public, Semafoare, au intervenit în parcurile de pe raza Municipiului Giurgiu: parcul Alei, parcul Mihai Viteazul, parcul Elevilor, parcul Clopotari, Parcul Tipografie, Parcul Fabricii de Zahăr, remediind defecțiunile apărute la sistemul de iluminat public și înlocuind becurile arse. Totodată,  a fost reabilitat iluminatul stradal din strada Mircea cel Bătrân, înlocuind toate becurile economice existente cu o putere de 35W, cu altele noi cu tehnologie LED și cu o putere de 20W, prilej cu care iluminatul stradal din zonă s-a îmbunătățit, consumul de energie pe strada sus amintită scăzând considerabil.

„În continuare vom monitoriza și remedia acolo unde se impune, defecțiunile apărute la sistemul de iluminat stradal, o atenție deosebită acordând, dar fără a ne limita doar la acestea, zonelor din oraș care vor fi intens circulate în perioadele sărbătorilor zilelor orașului și sărbătorilor pascale. Ne referim aici la pietonale, zonele adiacente bisericilor și parcurilor”, a mai spus directorul GSP, Adrian Răcaru.    

(Jurnal)