În ședința extraordinară a consiliului local de marți, 11 august, aleșii locali municipali au aprobat, în unanimitate, un proiect de hotărâre ce viza instituirea unor facilități fiscale la nivelul municipiului Giurgiu.

Astfel, conform proiectului, devenit hotărâre, s-a decis „anularea accesoriilor în cadrul obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020, datorate Bugetului Local al Municipiului Giurgiu”, precum și procedura de anulare a acestor accesorii (datorii). Procedura nu se aplică datornicilor pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri de consiliu, s-a deschis procedura insolvenței.

Conform aceluiași document, nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv următoarele:

– obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv

– obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie inclusiv

De asemenea, datoriile achitate de către contribuabili până la data intrării în vigoare a acestei proceduri, nu se restituie.

Important de știut este că procedura anulării datoriilor se aplică doar pe raza municipiului Giurgiu, de la data aprobării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv – data limită pentru depunerea cererii sub sancțiunea decăderii.

(Jurnal)