Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind respingerea OUG nr. 88/2019 pentru modificarea OUG nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere.

OUG 88/2019 prevedea că pentru o flexibilitate şi o eficientă organizare a Gărzilor forestiere este necesară reglementarea, prin hotărâre a Guvernului, atât a numărului de posturi, cât şi a numărului de autovehicule pe care le pot avea acestea.

Potrivit textului actului normativ, „activitatea Gărzilor este subordonată autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin Garda Forestieră Naţională, organizată ca direcţie generală cu atribuţii de reglementare, implementare şi control al regimului silvic şi cinegetic, denumită în continuare Direcţie”.

„Structura organizatorică, numărul de personal, atribuţiile şi competenţele Direcţiei, altele decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură verifică activitatea Gărzilor, (…) anual sau ori de câte ori este nevoie, în baza criteriilor de performanţă care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”, mai stipula ordonanţa.

AGERPRES