Începând de mâine, 03 septembrie 2020, se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, într-un interval de 10 zile lucrătoare.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, însoţită de documentele solicitate poate fi transmisă la Centrele județene/locale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti şi prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail.

Beneficiari: 

a) producătorii agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;

b) producătorii agricoli persoane juridice, cu excepția grupurilor de producători.

Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care au înființat în toamna anului 2019 următoarele culturi: – grâu, secară, triticale, orz, orzoaică, ovăz, rapiță.

Beneficiarii trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții :

a) să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat până la data de 15 iunie inclusiv, în care procentul de calamitare este de peste 30% aferent culturii calamitate;

b) suprafața calamitată să reprezinte un procent de peste 30% din suprafața totală declarată în Cererea unică de plată în anul 2020, aferentă culturii calamitate;

c) să fie înregistraţi în evidenţele APIA în anul 2020, cu Cerere unică de plată 2020;

d) nu se afla în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau în faliment la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.  

Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat se regăsesc în tabelul de mai jos:

Cultura Cuantum ajutor de stat

(lei/ha)

Grâu 925,0
Secară 925,0
Triticale 805,0
Orz 912,0
Orzoaică 951,0
Ovăz 772,0
Rapiță 1002,0

 

 Peste 30.000 de fermieri, la nivel național, și aproximativ un milion de hectare de culturi de toamnă au avut de suferit. 

În prima etapă, se acordă 80% din sumă, dar fermierul înaintează, către centrele APIA, cerere pentru suma întreagă. Restul de 20 de procente vor fi virate după rectificarea bugetară a lunii octombrie”, preciza, pentru „Jurnal giurgiuvean”, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Giurgiu, Petra Ochișor.

La nivelul județului Giurgiu, au fost încheiate procese verbale pentru o suprafață totală de 12.896 hectare, cele mai multe fiind pentru culturile de grâu și secară (8542 hectare), dar și rapiță (3021 hectare) sau orz (1115 hectare). De asemenea, au mai fost calamitate suprafețe de 189 hectare – orzoaică și 29 hectare – triticale (hibrid de grâu și secară; după aspectul lor general, se aseamănă mai mult cu grâul; sunt mai robuste și mai viguroase, cu spice mari cu multe spiculețe).

(Jurnal)