IȘJ Giurgiu: Miercuri, 19 iulie, are loc Examenul Național pentru obținerea DEFINITIVĂRII, în învățământ – sesiunea 2023!

0
564

Informare privind proba scrisă a examenului național pentru obținerea definitivării în învățământ (sesiunea 2023).

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2023, se va desfășura miercuri, 19  iulie, începând cu ora 9:00, în centrul de examen de la Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan”, Giurgiu.

113 cadre didactice au fost admise să participe la proba scrisă. Aceștia  au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:

• efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an

• calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”

• media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit numai în cazul candidaților cu cerințe speciale cărora, ca urmare a solicitării și pentru asigurarea egalității de șanse, li s-a aprobat acest lucru.

Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar și învățământ primar.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 25 iulie, în centrul de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro.

Contestațiile se depun la centrul de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 și 26 iulie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 1 august 2023.

Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul National de Politici și Evaluare în Educație.

După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierele centrelor de examen.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național pentru definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.

( sursa: prof. Georgeta STĂNESCU)