O serie de senatori au depus în Camera Deputaţilor un proiect de lege care prevede extinderea învăţământului obligatoriu la 15 clase, scrie portalinvatamant.ro. În primul rând, parlamentarii vor includerea ultimilor doi ani de grădiniţă ca obligatorii. Conform proiectului învăţământul liceal ar urma şi el să devină obligatoriu în totalitate, până în anul 2020.

  1. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: „(1) Învăţământul general obligatoriu este de 15 clase şi cuprinde ultimii 2 ani ai învăţământului primar, învăţământului gimnazial şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior. Învăţământul preşcolar şi învăţământul liceal devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020.
  2. Alineatul (2) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu de 15 clase, la forma cu frecvenţă, încetează la vârsta de 18 ani”.

Deocamdată, această propunere este încă în stadiul de dezbatere. Ea a fost trimisă spre avizare la Guvern, la Consiliul Legislativ şi la Consiliul Economic şi Social.

Jurnal