Întâlnire de lucru având ca tema educația… Vezi ce s-a discutat și propus…

0
248

Vicepreședintele Consiliului Județean Giurgiu Elisabeta Mihalcea a participat ieri, 23.08.2021, la o întâlnire de lucru cu directorii unităților de învățământ din județ, pentru a analiza rezultatele obținute de elevi la examenul de bacalaureat și pentru a stabili, împreună, soluții pentru a îmbunătăți nivelul de pregătire, precum și rata de promovabilitate.

La discuții a participat prefectul județului Giurgiu, Aneta Matei, dar și inspectorul școlar general, Adelina Sîrbu.

Discuțiile au vizat analiza rezultatelor obținute de elevi la examenul de bacalaureat, precum și identificarea de soluții pentru îmbunătăţirea nivelului de pregătire în vederea susţinerii examenului, cuantificabil prin creşterea procentului de promovare al acestuia.

În acest sens, s-a ajuns la concluzia că organizarea de activităţi remediale, menite să aprofundeze materia predată la clasă, să clarifice noţiunile cu un grad mai ridicat de dificultate din programa de bacalaureat, accesarea fondurilor europene destinate educației, prin încurajarea scrierii de proiecte, dar și organizarea de întâlniri periodice cu părinţii, pentru a se urmări implicarea acestora în îndeplinirea planurilor şi programelor personale ale elevilor privind pregătirea pentru bacalaureat, ar contribui semnificativ la îmbunătățirea rezultatelor şcolare ale elevilor.

Prefectul Aneta Matei a subliniat importanța faptului ca elevii să aibă  „o ţintă care să îi motiveze să înveţe, de aceea se poate lua în calcul și planificarea de activităţi care urmăresc autocunoaşterea, conştientizarea propriilor interese, abilităţi, înclinaţii etc, cu scopul creşterii încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare, iar rezultatul final fiind promovarea examenului de bacalaureat şi integrarea în mediul universitar.”

Una dintre soluții, propusă de vicepreședintele Elisabeta Mihalcea, este programul de ore remediale, care are rolul de a-i ajuta pe elevi să aprofundeze materia predată la orele de curs.

O altă propunere a vicepreședintelui Consiliului Județean Giurgiu este „accesarea fondurilor europene destinate învățământului, prin programul Erasmus+”.

Bugetul acestui program este estimat la 26,2 miliarde EUR. Această sumă reprezintă aproape dublul finanțării de care a beneficiat programul anterior (2014-2020).

Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică” – informează Consiliul Județean Giurgiu.

(Jurnal)