Insp. șef adj. Mirelea DELEA dă detalii despre cele trei proiecte demarate de Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu! Ce vizează ele și ce vor câștiga elevii din acestea !

0
892

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu implementează, în perioada 2018-2021, trei proiecte în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU)  –  ne declara zilele trecute Inspectorul șef adjunct al ISJ, prof. Mirela Delea.

 Primul proiect , al cărui titlu a fost format printr-un interesant calambur : ”ProForm-PROFesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă!, se adresează cadrelor didactice și managerilor din 11 unități școlare din județ –  ne spunea prof. Delea.  

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului didactic și managerilor școlari la nivelul județelor implicate în proiect, creșterea motivației și a stabilității pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătățirii calității educației, a accesului echitabil la educație, a prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școliimenționa șeful adjunct al Inspectoratului Școlar, prof. Mirela Delea.  

Conform aceleiași surse, perioada de implementare a proiectului este de 27 de luni, începând din luna aprilie 2018. Beneficiarul proiectului este Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”(SNSH) în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu-P2 (ISJ Gr) şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani- P1(ISJ Bt).

Astfel, un număr de 360 de cadre didactice ce activează în școli defavorizate, dintre care 175 din Giurgiu, vor participa la următoarele activități: dezvoltare competenţe de instruire şi/ sau transversale prin programe de formare şi dezvoltare profesională continuă; schimb de experienţă şi reţele de sprijin profesional.

      Se vor desfășura activități de mentorat didactic şi coaching cognitiv-comportamental pentru dezvoltarea personală şi profesională a resurselor umane din şcolile ţintă, seminarii și workshop-uri pentru schimb de bune practici pentru asigurarea calităţii în educaţie, dezvoltare profesională şi pentru facilitarea dialogului şcoală – familie – comunitate.

        Proiectul va dezvolta totodată o Platformă educationala online pentru sprijin profesional. Toate aceste activtăți se vor desfășura în centre de sprijin pentru dezvoltarea profesională – ne-a mai  precizat prof. Mirela Delea care ne-a oferit și o listă a  școlilor implicate. Ele sunt : Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăilești, Liceul Tehnologic Nr.1 Comana, Școala Gimnazială Nr.3 Comana, ,Școala Gimnazială Nr.1 Găiseni, Școala Gimnazială”Elina Basarab”Herăști,    Școala Gimnazială Nr.1 Singureni, ,Școala Gimnazială Nr.1 Stoenești, Școala Gimnazială Nr.1 Izvoarele, Școala Gimnazială”St. Constantin Cantacuzino” Isvoarele, Școala Gimnazială”Dinu Nicolae” Vlașin ,,Școala Gimnazială „Drăghici Davila ” – Găujani.

Al doilea proiect cu titlul: ”E.C.I.S. – Educaţie de calitate şi incluziune socială” are ca obiectiv general: Creșterea calității educației pentru 356 copii și 40 adulţi din grupuri vulnerabile, din care 112 romi și 90 cadre didactice/personal de sprijin din scolile defavorizate Letca Noua, Clejani, Iepuresti și Bulbucata din județul Giurgiu, prin măsuri integrate și personalizate destinate prevenirii si reducerii abandonului școlar, într-un mediu nediscriminatoriu și motivant bazat pe inovare și transfer de bune practici utilizând metode formale și nonformale.

Activitățile se vor desfășura pe o perioadă de 36 de luni, începând cu luna iunie 2018.

      Pentru cei 356 copii şi 40 adulţi din grupuri vulnerabile din şcolile defavorizate  Letca Nouă, Clejani, Iepureşti şi Bulbucata din judeţul Giurgiu, se  vor organiza  programe de tipul Învăţământ prietenos pentru preşcolari şi de Educaţie parentală, programe Şcoală după şcoală şi activităţi remediale, programe integrate de  ‘’A doua şansă’’, activităţi extra-curriculare; de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii prin sport, arta etc; de educaţie pentru sănătate, activităţi care vizează desegregarea şcolară, creşterea stimei de sine, educaţie interculturală, educaţie parentală.

De asemenea pentru cele 90 de cadre didactice se vor derula programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi personalului de sprijin și se vor dezvolta rețele de sprijin profesional.

       Se vor  asigura spaţiile şi echipamentele necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea frecvenţei şcolare a copiilor, elevilor şi a adulţilor de la A doua şansă și sprijin material pentru copiii, elevii şi adulţii din programe de ‘’A doua şansă’.

 Cel de al treilea proiect: Acces egal si calitativ la educatie în județele Giurgiu și TeleormanEDUGREAT are ca obiectiv general: reducerea  abandonului  școlar  în  județele  Teleorman  și  Giurgiu  prin  acces  egal  la  educație  de calitate și facilitarea unor parcursuri de învățare în scopul reintegrării educaționale.

Beneficiar al proiectului este  Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, iar  parteneri    Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, Asociatia de Prietenie Româno Franceză ROMFRA , Asociația ”Tinerii Manageri”, Municipiul Alexandria/UAT Alexandria. Durata proiectului se întinde pe o perioadă de 36 de luni. Proiectul își propune cresterea gradului de participare la invatamantul ante-prescolar, prescolar si scolar din judetele Giurgiu si Teleorman prin aducerea si mentinerea în procesul educational eficient si incluziv a unui numar de 800 copii cu risc de abandon, în termen de 5 semestre scolare – ne mai preciza inspectorul șef adj.  Mirela Delea.

În cadrul acestui proiect, 220 de  tineri și adulți vor participa la programele de reintegrare educationala si de formare inițiala,  într-un context motivațional modern, pe perioada a 5 semestre școlare.

Totodată 280 cadre didactice și 24 persoane, care fac parte din echipe manageriale din învățământul preuniversitar, vor participa la activități de formare.

Unul din obiective îl constituie îmbunătățirea și consolidarea relațiilor de cooperare educațională dintre actorii interesati de la nivelul comunitatilor din Giurgiu si Teleorman în vederea asigurarii de sanse egale, sustenabile, cu scopul reducerii riscului de părăsire timpurie a școlii.

(Jurnal)