Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 27.08.2021, în ședință online, a constatat încadrarea în limitele incidenţei cumulată la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

NR. CRT.

UAT

Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile

1

COMUNA GOSTINU

4,20

2

COMUNA SĂBĂRENI

3,29

3

COMUNA JOIŢA

1,30

4

COMUNA SLOBOZIA

0,88

5

COMUNA COSOBA

0,72

6

COMUNA GHIMPAŢI

0,71

7

COMUNA BULBUCATA

0,70

8

COMUNA OINACU

0,64

9

COMUNA IEPUREŞTI

0,53

10

COMUNA MALU

0,50

11

COMUNA OGREZENI

0,43

12

COMUNA DAIA

0,41

13

COMUNA SINGURENI

0,35

14

COMUNA VĂRĂŞTI

0,35

15

COMUNA BOLINTIN-DEAL

0,32

16

COMUNA IZVOARELE

0,31

17

COMUNA ULMI

0,27

18

COMUNA BUTURUGENI

0,25

19

MUNICIPIUL GIURGIU

0,23

20

COMUNA BĂNEASA

0,22

21

COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI

0,16

22

COMUNA COMANA

0,15

23

COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI

0,11

24

COMUNA BUCŞANI

0,00

25

COMUNA CĂLUGĂRENI

0,00

26

COMUNA CLEJANI

0,00

27

COMUNA COLIBAŞI

0,00

28

COMUNA CREVEDIA MARE

0,00

29

COMUNA FRĂTEŞTI

0,00

30

COMUNA GĂISENI

0,00

31

COMUNA GĂUJANI

0,00

32

COMUNA GOGOŞARI

0,00

33

COMUNA GOSTINARI

0,00

34

COMUNA GRĂDINARI

0,00

35

COMUNA GREACA

0,00

36

COMUNA HERĂŞTI

0,00

37

COMUNA HOTARELE

0,00

38

COMUNA ISVOARELE

0,00

39

COMUNA LETCA NOUĂ

0,00

40

COMUNA MÂRŞA

0,00

41

COMUNA MIHAI BRAVU

0,00

42

ORAŞUL BOLINTIN-VALE

0,00

43

ORAŞUL MIHĂILEŞTI

0,00

44

COMUNA PRUNDU

0,00

45

COMUNA PUTINEIU

0,00

46

COMUNA RĂSUCENI

0,00

47

COMUNA ROATA DE JOS

0,00

48

COMUNA SCHITU

0,00

49

COMUNA STĂNEŞTI

0,00

50

COMUNA STOENEŞTI

0,00

51

COMUNA TOPORU

0,00

52

COMUNA VALEA DRAGULUI

0,00

53

COMUNA VÂNĂTORII MICI

0,00

54

COMUNA VEDEA

0,00

TOTAL JUDEŢ

0,24

        În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile, pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 826 din 05 august 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu data de 28.08.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Vă reamintim că, potrivit H.G. nr. 826/05.08.2021, în localitățile unde rata de incidență depășește pragul de 3/1.000 de locuitori, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere gura și nasul, în toate spațiile publice, stații pentru transportul în comun, mijloace de transport în comun, la locul de muncă, precum și în alte zone cu potențial de aglomerare. De asemenea, se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, precum și organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.).

Hotărârea de Guvern menționată stabilește totodată că în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții: deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

Măsurile mai-sus menționate reprezintă doar o parte din cuprinsul H.G. nr. 826/05.08.2021. Întregul conținut poate fi studiat accesând următorul link: https://gr.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/48/2021/08/HG-nr.-826_11.08.2021.pdf

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)