Încep probele de evaluare pentru ocuparea posturilor vacante de directori de şcoală

0
227

CONCURS-DIRECTORI-300x225În data de 17 iulie are loc proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor vacante de director, după cum anunţă Ministerul Educaţiei. Între 19 şi 31 iulie sunt programate proba de evaluare a CV-ului şi interviul.  Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, accesul candidaţilor în săli se va face între orele 8,00 şi 8,30 iar proba va începe de la ora 9,00 şi va dura maximum 90 de minute.  Proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor vacante de director are loc pe 17 iulie, anunţă Ministerul Educaţiei. Între 19 şi 31 iulie sunt programate proba de evaluare a CV-ului şi interviul. 

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, accesul candidaţilor în săli se va face între orele 8,00 şi 8,30 iar proba va începe de la ora 9,00 şi va dura maximum 90 de minute. Testul grilă va conţine itemi prin care se evaluează în proporţie de 50% cunoştinţele privind legislaţia specifică domeniului învăţământ preuniversitar şi în proporţie de 50% cunoştinţe privind managementul educaţional.

Candidaţilor, responsabililor de sală şi profesorilor asistenţi li se interzice accesul în sală cu genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, notiţe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă.  În plus, candidaţii care nu sunt prezenţi în sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a participa la concurs.  Ministrul Educaţiei a trimis, la începutul anului, o notă inspectoratelor şcolare, prin care dispunea că foştii directori pot fi numiţi prin detaşare, indiferent dacă au participat sau nu la concurs.               (Jurnal)