Încălzirea cu gaze va fi descurajată și ar putea fi chiar interzisă pe viitor, și pentru termoficare, și pentru centralele de apartament

0
559
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Noua directivă europeană revizuită pentru energia regenerabilă, care ar urma să fie adoptată la jumătatea acestei veri descurajează puternic folosirea gazelor pentru încălzire, pe viitor, cel puțin potrivit unor propuneri care se află pe masa Comisiei, consultate de noi.

La jumătatea lunii iulie, Comisia Europeană ar urma să aprobe directiva revizuită pentru energie regenerabilă.  În condițiile în care noile ambiții ale Bruxelles-ului vizează  reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 comparativ cu nivelurile din 1990, vor crește și țintele de utilizare a energiei din surse regenerabile, la 38-40% din consumul total de energie, la nivelul anului 2030, față de ținta de 32%, în vigoare acum.

Pentru atingerea acestor ținte, sunt vizate toate sectoarele, nu numai cel al producției și consumului de energie electrică, ci și transporturile, industria și sistemele de încălzire, ultimele fiind cele despre care vom vorbi mai departe.

O țintă a noii directive ar fi creșterea obligatorie, cu 1,1%, pe an, a ponderii energiei obținute din surse regenerabile în sectorul de încălzire și răcire. S-ar putea spune că România poate să stea liniștită, pentru că se arde destulă biomasă (lemn) pentru încălzire la țară, dar cu siguranță, pe viitor, utilizarea lemnului ca sursă de încălzire va fi restricționată acolo unde exista altă sursă.

Mai interesantă este însă o măsură propusă pentru atingerea acestei ținte: „Planificarea unor sisteme care să înlocuiască actualele sisteme de încălzire cu combustibil fosili – scheme de renunțare la utilizarea combustibililor fosili, cu ținte” (“Planned replacement schemes of fossil heating systems – fossil phase-out schemes with milestones” – în engleză). De aici putem înțelege foarte clar că va fi descurajată utilizarea gazelor naturale pentru încălzire și, mai mult, s-ar putea chiar impune ținte temporale pentru a se renunța la actualele sisteme de încălzire cu gaze care sunt deja în funcțiune. Foarte pe scurt spus: va fi descurajată inclusiv montarea centralelor termice individuale pe gaze, utilizarea celor actuale și, pe viitor, ele s-ar putea chiar interzice, pe baza unui calendar, potrivit economica.net.

Sistemele eficiente de încălzire centralizată vor fi, prin definiție, cele fără gaz, potrivit unei alte propuneri. “Amendarea definiției de “sistem centralizat eficient de încălzire și răcire” pentru a se înlătura posibilitatea ca utilizarea combustibililor fosili să se încadreze”, este o altă propunere.

Nu înseamnă că este descurajată încălzirea centralizată, ba chiar se propune o țintă de creștere obligatorie a energiei consumate, de 1% anual, prin sistemele centralizate de încălzire și răcire, ideea este să se folosească din ce în ce mai multă energie din surse regenerabile pentru ele.

Cum? Propunerile pentru această țintă se referă la: accesul garantat la rețelele mari de încălzire și răcire al energiei din surse regenerabile, al producătorilor și al căldurii reziduale.

Pe de altă parte, se vorbește despre “creșterea integrării între rețelele de încălzire și răcire și alte rețele energetice”, care poate fi obținută prin “coordonarea și operarea în comun a sistemelor de încălzire și răcire cu cele de distribuție și transport ale energiei electrice pentru servicii flexible, demand-response și investițiile necesare pentru infrastructură și capacități de generare” și prin “coordonarea și operarea în comun a sistemelor de încălzire și răcire cu rețelele de distribuție a gazului și hidrogenului”.