Având în vedere necesitatea curaţării bazinului de alimentare cu apă al staţiei CHIRIACU, vă anunţăm că se va sista alimentarea cu apă potabilă în satele Izvoarele şi Chiriacu în perioada 08.04.2019-12.04.2019.

Vă rugăm să vă asiguraţi necesarul de apă potabilă pentru perioada întreruperii alimentarii cu apă.

In speranţa soluţionării cât mai rapide a situaţiei, vă mulţumim pentru înţelegere!

 

director general,

Caraivan Carmen