Grădinița „Căsuța din Povești” din Călugăreni, care își așteaptă acreditarea în zilele următoare astfel încât la începutul acestui an școlar să-și poată deschide porțile pentru 40 de preșcolari ai comunei îşi propune, să formeze copiilor o personalitate armonioasă, creativă, ataşată valorilor naţionale, inspirându-se în acţiunea sa educativă din principiile pedagogiei moderne, asigurând un cadru educaţional cât mai variat şi performant, dar şi o pregătire fundamentală pentru viaţă.

Bazându-se pe promovarea celor 4 mari tendinţe preluate din Curriculum Național pentru Învățământ Preșcolar, conducerea grădiniței își propune:

– diversificarea strategiilor de predare/învățare/evaluare;

– crearea unui mediu educaţional propice care să permite dezvoltarea liberă a copilului şi să pune în evidenţă dimensiunea interculturală şi pe cea a incluziunii sociale;

– să stabilească importanța rolului familiei de partener, părinţii trebuie să cunoască şi să participe în mod activ la educația copiilor lor desfăşurată în grădiniţă;

– dezvoltarea globală a copilului.

Grădinița funcționează într-o clădire, construcție nouă, care aparține primăriei din localitate, și care s-a ocupat integral de amenajarea acestei instituții de învățământ.

Astfel, spațiile interioare și exterioare modern amenajate respecă particularitățile de vârstă preșcolară, care permit o bună desfășurare a programului instructiv–educativ. Aceasta dispune de:

  • săli de grupă (spaţiul educaţional specific fiecărei săli de grupă ţine cont de nivelul de vârstă al copiilor, fiind amenajat cu material educativ în conformitate cu normativele în vigoare);

  • sală pentru servirea mesei care respectă regulile igienico-sanitare impuse de Direcţia de Sănătate Publică.

  • grupuri sanitare (amenajate cu obiecte sanitare în conformitate cu nivelul de vârstă);

  • cabinet medical dotat corespunzător;

  • 250 metri pătrați de spaţiu de joacă în curte cu dotări specific vârstei preşcolare;

  • sistem de supraveghere video;

Totodată, grădiniţa dispune de un cabinet medical dotat crespunzător pentru a asigura starea de sănătate a copiilor. Cadrele medicale prezente zilnic în grădiniţă realizează triajul copiilor în vederea prevenţiei.

Copiii sunt repartizaţi pe grupe în funcţie de nivelul lor de dezvoltare şi după o consultare cu părinţii acestora.

Grădiniţa are 2 grupe de copii, fiecare cu personal didactic specializat: grupa mijlocie cu 20 de copii și grupa mare cu 20 de copii.

În grădiniță se derulează programe educaționale și de parteneriate, consultații, consiliere și activități cu părinţii și preșcolari.

Copiii grădiniţei vor putea opta pentru program normal, prelungit, acestea derulându-se pentru fiecare grupă, cu opţiuni de masă.

Program este următorul:

  • 8:00 – 12:00 – program normal (fără masa de prânz)

  • 8:00 – 18:00 – program prelungit (cu masa de prânz și gustarea de după amiază).

Programul zilnic realizează un echilibru între activităţile de joc, învăţare şi odihnă, alternând activităţile desfășurate pe domenii experențiale cu cele liber alese și de dezvoltare personală. Sunt prevăzute intervale pentru servirea meselor. Durata acestora variază de la o grupă la alta, și în funcţie de vârsta copiilor.

Le dorim cadrelor didactice și viitorilor învățăcei să se bucure de dotările pe care noua grădiniță li le oferă și să-și manifeste nevoia de cunoaștere cât mai mult cu putiință.

(Ana Magheru)