Giurgiu printre judeţele beneficiare ale Programului de dezvoltare a municipiilor reşedinţă de judeţ

1
285

pdezvAutoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat Ghidurile solicitantului pentru cele cinci obiective specifice din cadrul Axei 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. În Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia beneficiarii eligibili ai celor cinci apeluri de proiecte sunt municipiile reşedinţă de judeţ, respectiv Alexandria, Călăraşi,  Piteşti, Ploieşti, Slobozia, Târgovişte şi Giurgiu. 

Alocarea totală la nivel naţional pentru Axa 4 este de peste 1.286 milioane euro, din această sumă municipiile reşedinţă de judeţ din Regiunea Sud Muntenia având la dispoziţie 202,55 milioane euro. Banii au fost repartizaţi pentru fiecare obiectiv specific din Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Pentru obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon suma alocată este de 163.330.000 euro, iar pentru obiectivul specific 4.2 Revitalizarea oraşelor – 18.150.000 euro .

Pentru Obiectivul specific 4.3 – Regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate suma alocată este de 9.260.000 euro, alţi 8.332.941 euro putând fi accesaţi pentru realizarea obiectivului specific 4.4 – Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă. În vederea îndeplinirii obiectivului specific 4.5 – Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pe piaţa muncii suma alocată este de 3.481.318 euro.  Depunerea aplicaţiilor se va face exclusiv electronic, prin aplicaţia MySMIS, în perioada 21 august 2017- 31 decembrie 2018.

(Jurnal)

1 COMENTARIU