Săptămâna aceasta, am participat la ultima sesiune plenară de toamnă din acest an a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Printre temele de dezbatere s-a numărat raportul privind alegerile parlamentare din Republica Moldova. De asemenea, am discutat despre alegerile parlamentare din Armenia și Bulgaria.

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și problema inegalităților socio-economice din Europa și egalitatea de gen. Aceste inegalități nu numai că afectează în mod negativ indivizii și comunitățile dar au și rolul de a bloca dezvoltarea economică, de a submina justiția socială, având drept consecință împiedicarea bunei funcționări a societății noastre.

Prin adoptarea un proiect de rezoluție se stabilește datoria statelor membre de a proteja în mod adecvat drepturile socio-economice prevăzute în Carta socială europeană, identificând schimbări care vizează facilitarea accesului populațiilor lor la servicii publice de calitate, locuințe adecvate și locuri de muncă stabile, în timp ce includ obiectivele sociale în elaborarea politicilor lor.

Egalitatea de gen reprezintă unul dintre pilonii misiunii Consiliului Europei. Acest obiectiv proactiv a cerut dezvoltarea de reguli și orientări coerente dacă dorim să susținem principiul egalității de gen mai clar și realist în termeni de aplicare. Astfel, acest raportul analizat are scopul de a identifica măsuri legislative și practici care ar putea contribui la creșterea reprezentării egale de gen, având rolul de a asigura o mai mare implicare a femeilor în organele de decizie.

O altă temă dezbătută cadrul Adunării este cea a problemelor de mediu, inclusiv identificarea modalităților pentru a asigura un mediu sănătos, sigur și sustenabil. În timp ce legea drepturilor omului se poate dovedi utilă pentru asigurarea protecției mediului și pentru combaterea schimbărilor climatice, alte domenii ale dreptului, inclusiv dreptul penal și civil, joacă un rol din ce în ce mai important în litigiile climatice. Este necesar ca instrumentele juridice relevante să fie disponibile pentru a răspunde la daunele cauzate de schimbările climatice și de alt tip asupra mediului.

În acest context, accesul la căile de atac judiciare (civile, penale și administrative), atât pentru a preveni, cât și pentru a compensa daunele cauzate de schimbările climatice în legătură cu acțiunile sau omisiunile comise de stat, persoane fizice și / sau juridice, este esențial.

Am discutat și despre criza din Afganistan și consecințele acesteia asupra Europei și Europei și a regiunii. Dezbatem și rolul pe care îl poate avea Consiliul Europei în democratizarea Balcanilor de Vest”.

Gabriela Horga – Deputat PNL de Giurgiu.

#PACE #APCE #CoE #DeputatPNL

#activitateparlamentară

#PNLGiurgiu