FINALIZAREA implementării măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” IMM-uri cu activitate economica în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr.2

0
359

SELS AGRO SRL, cu sediul social în ILFOV, localitatea Ciorogârla, str. Str. FIERARI, nr. 51, anunță lansarea proiectului cu titlul „Capital de lucru SELS AGRO SRL”, proiect nr. RUE 5745 înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de 6 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 16.04.2021 – 07.10.2021.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenția pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

– plata la zi a taxelor si contribuțiilor pentru angajați.

Valoarea proiectului este de 834.813,75 lei (valoarea totala) din care: 725.925 lei grant si 108.888,75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact: SELS AGRO SRL, cu sediul în ILFOV, localitatea Ciorogârla, str. Str. FIERARI, nr. 51, telefon 0730031163, înregistrată sub nr. J23/1360/2005 la oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 1778601

Persoană de contact: Nicusor Radu
Email: office@selsagro.ro, telefon: 0730.031.163