Recent, europarlamentarul giurgiuvean, liberalul Dan Motreanu, a solicitat Comisiei Europene adoptarea unui amendament privind combaterea deșertificării. După cum ne spunea europarlamentarul giurgiuvean, solicitarea a fost susținută prin vot de colegii din Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) a Parlamentului European.

Este vorba despre un amendament depus pe proiectul de rezoluție al  Comisiei ENVI referitor la noua Strategie UE privind adaptarea la schimbările climatice, care urmează să fie propusă de Comisia Europeană la începutul anului 2021.

Perioadele tot mai lungi de temperaturi ridicate și precipitațiile reduse din ultimii ani au provocat deșertificarea terenurilor în numeroase state europene, în special în România, Bulgaria, Portugalia, Spania, Italia, Grecia, și Cipru. Acest fenomen a dus la reducerea producției de alimente, infertilitatea solului, scăderea rezistenței naturale a terenurilor, dar și la reducerea calității apei în zonele afectate.”, preciza, pentru „Jurnal giurgiuvean”, Dan Motreanu.

Un raport din 2018 al Curții Europene de Conturi a concluzionat că, deși deșertificarea și degradarea terenurilor sunt amenințări actuale și în creștere în UE, Comisia Europeană nu are o imagine clară cu privire la aceste provocări, iar măsurile luate pentru combaterea deșertificării sunt lipsite de coerență. În același timp, la nivelul UE, nu există în prezent, nicio strategie privind combaterea deșertificării și a degradării terenurilor.

Curtea a recomandat: îmbunătățirea înțelegerii fenomenelor de degradare a terenurilor și de deșertificare în UE, consolidarea cadrului juridic al UE în ceea ce privește solul și intensificarea eforturilor în vederea îndeplinirii angajamentului asumat de UE și de statele membre de a atinge obiectivul privind neutralitatea din punctul de vedere al degradării terenurilor până în 2030”, a mai declarat europarlamentarul liberal giurgiuvean.

(Jurnal)