Europarlamantarul liberal Dan Motreanu a votat, la Strasbourg, o rezoluție privind protecția persoanelor cu dizabilități, rezoluție care completează Strategia Comisiei Europene privind drepturile persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2021-2030. Prin această rezoluție:

– „solicităm Comisiei Europene să stabilească o definiție comună a dizabilității și să asigure recunoașterea reciprocă a statutului de persoană cu dizabilități în toate statele UE. O persoană cu dizabilități se va putea astfel bucura de libera circulație și exercitarea tuturor drepturilor, indiferent de statul în care se află:

– cerem statelor membre să consolideze sprijinul financiar dedicat persoanelor cu dizabilități, fie pentru a putea plăti sau a angaja îngrijitori, fie pentru a acoperi costurile membrilor familiei care se ocupă de îngrijire;

– invităm țările UE să instituie stimulente și măsuri de sprijin adecvate pentru întreprinderi, în special pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii care recrutează și formează persoane cu dizabilități;

– invităm statele membre să profite de oportunitățile oferite de fondurile UE pentru crearea de locuri de muncă și formare pentru persoanele cu dizabilități;

– invităm Comisia Europeana să scutească persoanele cu dizabilități, familiile acestora și persoanele care le îngrijesc de la plata taxelor rutiere în întreaga Europă. Sprijinim astfel deplasarea acestora, în special pentru călătorii repetate la tratament medical și de îngrijire.

– îndemnăm statele membre să transpună în legislația națională Directiva serviciilor mass-media audiovizuale și să ofere servicii mass-media audiovizuale accesibile persoanelor cu dizabilități;

– solicităm statelor membre să abordeze de urgență violența cu care se confruntă în mod disproporționat femeile și fetele cu dizabilități;

Comisia Europeană va prezenta, până la sfârșitul anului 2023, o propunere de creare a unui Card european pentru dizabilitate care să fie recunoscut în toate statele membre. Cardul european va reprezenta un instrument important pentru a ajuta persoanele cu dizabilități să își exercite dreptul la liberă circulație într-o UE fără bariere.

În UE există aproximativ 87 de milioane de persoane cu dizabilități, în timp ce peste 37 % din cetățenii UE cu vârste peste 15 ani suferă de limitări fizice sau senzoriale moderate sau severe. Persoanele cu dizabilități au dreptul la o viață fără obstacole, la șanse egale, la acces și condiții bune la locul de muncă, precum și dreptul de a de a participa pe deplin la viața comunității lor, în condiții egale cu ceilalți” – transmite Dan Motreanu.

(Dan Motreanu – europarlamentar PNL)