Prezentul drept la replică vine ca urmare a apariției la data de 12.06.2020 a unor știri în care este pusă în prim plan imaginea domnului director RUȘINARU DORU.  

Ca urmare a acestui fapt, vă rugăm, pentru echitate și echilibru în furnizarea informațiilor prin mijloacele de comunicare mass-media și nu numai, să publicați următorul drept la replică, din partea domnului RUȘINARU DORU (drept la replică ce îi aparține în totalitate), în calitatea sa de Director Coordonator activități subunități în cadrul CN APDF Giurgiu.

(Lector universitar dr. Belu Adriana Elena – Cabinetul de avocatură/mediator – Baroul Dolj.)

„Așa cum susține domnul Velicu Florian, în data de 10.05.2020, ora 13,20 am primit la agenția Severin, unde îmi desfășor activitatea, adresa cu numărul 2455/05.06.2020 prin care mi se solicită să mă prezint la sediul Companiei CN APDF Giurgiu, pentru data de 11.06.2020 în vederea unei comisii disciplinarea făcută la comandă pentru comportament necorespunzător, prezența fiind obligatorie.

Tot în data de 10.06.2020 doamna Rușinaru Lola a primit adresa numărul 2438/04.06.2020 să se prezinte la Giurgiu pentru data de 11.06.2020 la o altă comisie de disciplină pentru comportament necorespunzător, prezență obligatorie.

Deci, două comisii pentru două persoane cu aceleași fapte, dar în zile separate când se putea ține amândouă în aceiași zi fără costuri duble la transport și cazare atât pentru noi cât și pentru comisia de la agenția Călărași.

În baza celor două documente am întocmit referat conform procedurii operaționale pentru a fi aprobată deplasarea la Giurgiu, dar răspunsul din partea directorului general a fost că refuză să semneze. Ce să înțelegem?

Atât eu, cât și doamna Rușinaru Lola ne-am prezentat la Giurgiu în data de 11.06.2020 pentru cercetarea disciplinară.

În data de 11.06.2020 doamna Rușinaru Lola a depus o solicitare la registratura Companiei, cu mențiunea că dorește ca cercearea să aibă loc în data de 12.06.2020 pentru a fi asistată de către avocat. Menționez că, comisia nu a aprobat amânarea spunând că directorul general nu este de acord și că ei continuă să facă proces verbal în acest sens.

După ce s-a terminat ședința eu m-am prezentat la directorul general și i-am explicat că orice persoană are dreptul la apărare.

După această discuție directorul general a aprobat cererea doamnei Rușinaru Lola să fie cercetată în data de 12.06.2020 ora 13,00.

În data de 12.06.2020 când s-a prezentat doamna Rușinaru Lola la comisie cu avocatul i s-a comunicat că directorul general a dispus să nu mai aibă loc cercetarea disciplinară și să rămână valabil procesul verbal din data de 11.06.2020.

Eu m-am prezentat în data de 11.06.2020 la sediul Companiei, conform solicitării directorului general recunoscut și în presă de dânsul.

În momentul în care m-am prezentat nu a dorit să mă primească în birou spunându-mi că nu are ce discuta cu mine.

La insistențele mele m-a primit în birou și am discutat unele probleme de fraudă care sunt Agenția Severin, făcute de către Șeful de Agenție, pentru că eu nu am control asupra dânsului că, directorul general nu îmi dă voie să-mi execut sarcinile de serviciu conform fișei de post, colaborând direct cu Șeful de Agenție.

Menționez că după ce i-am prezentat documente care erau semnate și de dânsul s-a enervat și m-a jignit amenințându-mă că mă dă afară.

I-am spus că mă adresez CA de acest comportament și dumnealui mi-a spus că nu îl interesează de CA pentu că dânșii fac cum zice el că, sunt subordonații lui, iar eu Florian Velicu nu discut decât cu Premierul Orban.

La sfârșitul discuției i-am prezentat ordinul de deplasare cu număru 68 emis în data de 10.06.2020 pentru a fi vizat de dânsul, refuzându-l să-l semneze, spunându-mi că îl semnează a doua zi, iar eu să mă gândesc la plângerea penală pe care am făcut-o împotriva dânsului, pentru nerespectarea unei hotărâri judecătorești, cu privire la locul de muncă.

În data de 12.06.2020, înainte de comisie m-am prezentat la directorul general să discut unele probleme cu privire la compartimentul comercial Tr Severin, după rezolvarea acestei probleme de comercial, i-am înmânat ordinul de deplasare să îl vizeze, iar acesta întrebându-mă dacă m-am gândit să îmi retrag plângerea penală.

Răspunsul meu a fost că nu sunt de acord cu această propunere, după această discuție a chemat două doamne din Companie în biroul dânsului pe care le-a întrebat dacă semnează ordinul de deplasare, una dintre doamne i-a spus să nu semneze și au plecat din birou rămânâd numai eu cu dânsul.

A mai întrebat încă o dată dacă renunț la plângere și i-am răspuns că nu, s-a enervat foarte rău și mi-a aruncat delegația pe jos zicându-mi ieși afară din biroul meu nesimțitule, iar eu i-am spus că nu este biroul lui și este al Companiei amenințându-mă că sună la poliție ceea ce a și făcut.

În convorbirea telefonică cu poliția a menționat că are un individ care nu vrea să plece din biroul său, iar eu am completat că nu sunt un individ oarecare și sunt director în această Companie.

Cu privire la susținerea directorului general că trebuie să depun ordinul de deplasare la registratură, informez că domnul director nu cunoaște, că ordinul de deplasare este un act care trebuie semnat imediat pentru că acesta reprezintă prezența în ziua respectivă de delegație și justificarea cheltuielilor aferente deplasării.

La mapă stau restul documentelor care trebuie semnate de către dânsul pentru activitatea curentă.

Cum aș justifica deplasarea dacă ar rămâne ordinul  de deplasare la mapă și ar fi semnat după trei, patru zile cum dorește dânsul?

După ce am făcut plângerea penală directorului general că nu a respectat o hotărâre judecătorească prin care este specificat că locul meu de muncă este la Agenția Severin nu la Companie, la Giurgiu cum vrea dânsul, a emis o altă decizie de delegare pentru 60 de zile să mă prezint la Giurgiu pentru că este nevoie de mine pentru rezolvarea unor probleme strict necesare.

Pentru această decizie de delegare mi-a fost impus să fiu cazat pe un ponton plutitor care este construit în anul 1963 fiind abandonat pe un canal și având stare tehnică expirată din anul 2013, punându-mi viața în pericol.

Această decizie a fost contesteată de mine în instanță și aștept să se soluționeze cauza, întrucât eu sunt cardiac și am două operații pe cord un defibrilator, două by-pass și diabet.

Am făcut solicitare către domnul director general să-mi aprobe un avans de 8.000 de lei pe lună pentru cazare Hotel, diurnă și transport, conform contract de muncă al companiei.

Aceste probleme eu le pot rezolva de la Agenția Severin fără să mai fie nevoie să vin la Giurgiu 60 de zile să cheltuim banii companiei fără rost în valoare de 16.000 lei.

La scurt timp după emiterea deciziei a depus la Consiliul de Administrație spre aprobare o Organigramă a companiei prin care a solicitat desființarea postului meu, ca să fiu dat afară. 

 Director coordonator subunități – Rușinaru Doru

                                     ***

   N.Red.  Conform regulilor privind dreptul la replică, în care se specifică faptul că textul celui ce solicită acest lucru, nu trebuie să conțină opinii și judecăți de valoare, sau să fie mai mare (ca întindere în pagină) decât cel al autorului textului inițial, am exclus din adresa primită la redacție din partea d-lui Rușinaru Doru acele paragrafe care în loc să se rezume strict la incident, s-au  transformat într-o ”magna cum laude” la adresa activității personale din cadrul Companiei, cât și la o descriere a stării sale de sănătate, ceea ce nu face obiectul solicitării înaintate cotidianului nostru.

Mai mult, precizăm că detaliile privind meritele d-lui Rușinaru în cadrul APDF Giurgiu, fac parte din sfera promovării imaginii personale, care în mass media se numește PUBLICITATE.   

Totodată menționăm și faptul că s-a respectat întocmai  grafia textului transmis și semnat de către domnul Rușinaru Doru. 

(Jurnal)