După cum ne spunea Directorul General al Direcției Județene AGRICOLE Giurgiu, Petra Ochișor, într-o ședință a Guvernului din luna aprilie 2021 a fost aprobată o Hotărâre care completează Hotărârea Guvernuluinr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Directorul DJA ne spunea că actul normativ are în vedere: – actualizarea prevederilor actului normativ cu cele ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile pentru determinarea nivelului subvenției la motorină pentru plățile aferente anului 2021; -completarea pentru anul 2021 a valorii totale maxime a schemei de ajutor de stat, de la valoarea existentă la finele perioadei 2015 – 2020 de 3.612.688,25 mii lei, cu suma de 340.550,00 mii lei și stabilirea sumei de 340.550,00 mii lei, necesară pentru plata ajutorului de stat în anul 2021, aferentă cantităților de motorină determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenției pentru Agricultură și nedecontate pentru perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020.

Conform situațiilor centralizatoare comunicate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), suma prevăzută de actul normativ asigură în anul 2021 plățile aferente ajutorului de stat neachitat în anul 2020, respectiv plăți pentru perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020, Resursele financiare de 340.550,00 mii lei se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(Jurnal)