În urma incidentului de duminică, din apropierea plajei Gostinu, în care un autoturism a fost în pericol să cadă în apa Dunării, după ce malul s-a surpat, în timp ce conducătorul auto se deplasa într-o zonă împădurită, Direcția Silvică Giurgiu vine cu o serie de precizări menite a lămuri cine-i vinovatul de cele întâmplate. 

Referitor la incidentul produs în zona plajei Gostinu la data de 03.07.2022, Direcția Silvică Giurgiu transmite următoarele precizări:
– accesul către plaja Gostinu se face din Drumul Județean DJ 507, urmat de traversarea digului de protecție al Dunării și de un drum de pământ, drum pe raza căruia s-a produs incidentul menționat.

Subliniem faptul că acest drum este limitrof fondului forestier național (ce reprezintă proprietate publică a statului) și nu este drum destinat circulației publice.
– în ceea ce privește accesul autovehiculelor în fondul forestier național, acesta este interzis, în lipsa unor protocoale, așa cum este prevăzut în Legea 46/2008 (art.54);
– pentru a preveni astfel de incidente, Direcția Silvică Giurgiu va instala în zona menționată plăcuțe de avertizare în ceea ce privește accesul, restricția de a aprinde focul în pădure etc., iar în perimetrele considerate periculoase vor fi montate dispozitive de limitare a accesului.
– referitor la accesul pedestru în fondul forestier, acesta este permis pe răspunderea persoanei care intră în pădure numai în zone amenajate.”

(Jurnal)