Din acest an Fiscul poate să rețină 15% din sumele recuperate! În ce vor fi transformați BANII…

0
197

Guvernul a adoptat la finalul anului trecut o Ordonanță de Urgență care permite Agentiei Nationale de Administrare Fiscală (ANAF) să retina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor.

 OUG a fost publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie. ANAF vrea astfel să „cointereseze” angajații ca să crească gradul de colectare, avand în vedere că există un „grad scăzut de satisfactie în ceea ce priveste condițiile de muncă”.

Ministerul Finantelor scrie în proiectul de OUG că „nivelul de salarizare constituie un factor important in fluctuatia mare a personalului”, aratând că „în primele trei trimestre ale anului în curs au fost înregistrate 1.086 încetări ale raporturilor de serviciu” în ANAF.

Nota de fundamentare deplânge condițiile dificile în care angajații Fiscului și-ar desfasura activitatea. Astfel, documentul citat arată că „de multe ori echipele de control sunt supuse presiunilor din partea contribuabililor, de multe ori fiind formulate plângeri penale împotriva membrilor lor sau se confrunta cu amenintari din partea contribuabililor, în special din partea celor care se afla în zona de criminalitate economică”.

Iată și sumele din care ANAF îsi va putea păstra 15%:

Art.1 (1) Începând cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin înfiintarea unei activitați finantate integral din venituri proprii, poate retine, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ fiscale, procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si hotarari judecatoresti pronuntate in materie  penala care au la baza  sesizari ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ramase definitive in sistemul căilor de atac, reprezentand:
a) impozite, taxe si contributii, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin incasare, compensare sau executare silită;
b) obligatii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin incasare, compensare sau executare silita;
c) valoarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
d) repararea prejudiciului material si sume confiscate prin hotarâri judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, stinse prin încasare, valorificare sau executare silită.

(2) Constituirea veniturilor se face din sumele stinse într-un exercitiu financiar, cu conditia ca actele prevazute la alin.(1) prin care au fost stabilite sumele respective să rămâna definitive în sistemul cailor de atac în acelasi exercitiu financiar.

(3) În situatia în care exercitiul financiar în care se sting sumele diferă de exercițiul financiar în care actele prevazute la alin.(1) ramân definitive în sistemul căilor de atac, constituirea veniturilor se face din veniturile bugetare ale exercitiului financiar în care cele două conditii, respectiv stingerea și ramânerea definitivă, sunt îndeplinite cumulativ.

 (Jurnal)