Guvernul a decis să majoreze, începând cu 1 ianuarie 2019, plafonul maxim de venituri până la care se acordă ajutorul de încălzire, ceea ce duce la majorarea numărului persoanelor care beneficiază de acest tip de ajutor din partea statului.

Totodată, pentru anumite sisteme de încălzire a locuinței, cuantumul ajutorului de încălzire a fost modificat. Măsura majorării nivelului de venituri până la care se acordă ajutor de încălzire se regăsește în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, document ce a fost oficializat aproape de finele anului trecut. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2019, nivelul veniturilor până la care românii pot solicita autorităților statului un ajutor bănesc pentru acoperirea unei părți a cheltuielilor legate de încălzirea locuinței s-a majorat. Mai exact, potrivit OUG nr. 114/2018, în momentul de față, pot solicita ajutor de încălzire persoanele care au venituri de până la 1,5 ISR (750 de lei). Ajutorul poate fi solicitat de către persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi sau petrolieri (lemne, cărbuni și combustibili petrolieri). Anterior, pragul de venituri până la care românii putea cere statului ajutor financiar pentru acoperirea facturilor de încălzire a locuinței era de 1,23 ISR (615 lei).

Modificări,  în funcție de combustibilul folosit

În același timp, în funcție de combustibilul folosit pentru încălzirea casei, suma pe care o primesc cei care, mai nou, pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței a suferit modificări. Concret, pentru cheltuielile legate de încălzirea cu gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi sau petrolieri, cuantumul ajutorului care se acordă familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 540,1 și 750 de lei este de 0,040 ISR (20 de lei).  Anterior apariției acestui act normativ, sumele de care beneficiau cei care solicitau ajutor pentru încălzirea locuinței erau diferențiate în funcție de combustibilul folosit pentru încălzire. Practic, prin această măsură s-a uniformizat valoarea ajutorului acordat persoanelor care nu pot acoperi în totalitate cheltuielile legate de încălzirea casei în care locuiesc, suma primită de cei cu un venit net mediu lunar cuprins între 540,1 și 750 de lei fiind aceeași, respectiv 20 de lei, indiferent de combustibilul utilizat de sistemul de încălzire (gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri).

Această măsură a fost adoptată în contextul în care veniturile persoanelor vârstnice s-au majorat anul trecut, ceea ce a făcut ca multe persoane să nu mai poată beneficia de acest ajutor de încălzire. Plafonul de venituri până la care se acordă ajutor de încălzire nu s-a majorat și în cazul încălzirii cu energie termică în sistem centralizat, deoarece, pentru acest sistem, nivelul maxim de venituri e stabilit la 786 lei/persoană în cazul familiei și la 1.082 lei în cazul persoanei singure, informează avocatnet.ro.