AcasăActualitateDEZVĂLUIRI ȘOCANTE! La cine au ajuns fondurile lui Ceaușescu, dispărute în...

DEZVĂLUIRI ȘOCANTE! La cine au ajuns fondurile lui Ceaușescu, dispărute în 1989, conform unui raport DIICOT citat de flux24.ro

FLUX 24 a publicat în decembrie anul trecut, în serial, Raportul realizat în anul 2000 de către procurorii DIICOT şi ofiţeri ai Serviciului de Informaţii Externe (SIE) despre fondurile statului român dispărute în decembrie 1989 şi după…

În anul 2000, preşedintele Emil Constantinescu a cerut o anchetă privind fondurile ICE Dunărea, plecând de la Raportul SIE şi DIICOT publicat de FLUX 24.  DOSARUL DIICOT-SIE nu a fost finalizat nici astăzi.

FLUX 24 reia acest raport exploziv cerând autorităților să continue ancheta. Raportul indică faptul că Dan Voiculescu şi-ar fi însuşit între 150-300 milioane de dolari în decembrie 1989 şi în primele luni din 1990. Conform procurorilor şi ofiţerilor, Dan Voiculescu nu ar putea justifica 230 milioane de dolari, bani folosiţi în 1990 pentru crearea a 3 firme. De asemenea sunt menţionate toate detaţiile despre Crescent, vânzările de vapoare şi sedii în 1989 de către Dan Voiculescu.

DIICOT ŞI SIE: DAN VOICULESCU ŞI-A ÎNSUŞIT ÎNTRE 150 ŞI 300 MILIOANE USD

În urma acestor operaţiuni de lichidare a filialelor CRESCENT, de vânzare de active, de însuşire din conturile firmei şi de neplată a ultimelor facturi, DAN VOICULESCU şi-a însuşit în primele luni de după Revoluţie o sumă totară cuprinsă intre 150 şi 300 milioane dolari. În a doua jumătate a anului 1990, CRESCENT a reinceput sâ deruleze anumite operaţiuni de export, activitate pe care a desfăşurat-o mai puţin de un an. în 1991, datorită imaginii publice proaste a firmei CRESCENT, DAN VOICULESCU hotărăşte să nu mai deruleze operaţiuni comerciale prin CRESCENT şi înfiinţează o serie de alte firme. La aceste firme apar ca acţionari fie foşti angajaţi ai CRESCENT ICE DUNĂREA: GHEORGHE ANCA RALUCA, NECULA GREORGHE, JIVU GEORGETA MARIANA, MIHAI LAZAR, VASILOIU VIRGIL, fie chiar firma CRESCENT COMMERCIAL & IvIARITIME COMPANY ca persoană juridică.

În 1991, DAN VOICULESCU infiinţează:

– GRIVCO SA (Grupul Industfial Voiculescu şi Compania) capital social 1.800,000.0001ei echivalentul a 9.700.000dolari la cursul BNR din decembrie 1991: 1851ei dolarul;

– BIOPROD S.A. capital social 27.5 3 3.940.000lei echivalentul a 149.000.000 dolari, la cursul BNR din decembrie 1991: 1.85 lei dolarul. (CRESCENT 20,55%);

– Corporaţia pentru Cultură şi Artă 1NTACT S.A. capital social 779.600.0001ei echivalentul a 74.500,000 dolari la cursul BNR din decembrie 1991: 185 lei dolarul. (CRESCENT 46,5995%);

DAN VOICULESCU nu a justificat niciodata capitalul social de peste 230 de milioane de dolari vărsat de el şi de partenerii săi la constituirea celor 3 firme.

CUM A SCOS BANII  DAN VOICULESCU DIN CRESCENT

În ultima săptamână din decembrie 1989 şi în ianuarie 1990, DAN VOICULESCU închide toate filialele firmei CRESCENT, transferând sumele din conturile respective. Tot atunci vinde o serie de active ale CRESCENT printre care 4 vapoare (din cele 7 pe care firma le avea in proprietate), cladirea in care işi avea sediul filiala CRESCENT din Austria, precum şi altele de mai mica importanţă.

ÎNCĂRCĂTURA NAVELOR DIN DECEMBRIE 1989 ÎNSUŞITĂ DE DAN VOICULESCU

În momentul Revoluţiei din decembrie 1989 CRESCENT avea în derulare o serie de operaţiuni de export de tablă, ţevi şi oţel beton cu plata la 120 de zile de la livrare. Marfa exportată de CRESCENT era  livrată de ICE METAL EXPORT IMPORT şi de ICE DUNĂREA acestea fiind intreprinderile ce urmau să încaseze contravaloarea exporturilor. La expirarea termenelor de plată (februarie şi aprilie 1990) CRESCENT nu a virat nici o sumă de bani in conturile celor 2 intreprinderi româneşti cu care avea contracte de export. Astfel, nu există facturi, note de realizări, declaraţii vamale de export sau alte documente care să probeze plata încărcăturilor următoarelor nave plecate din portul Constanţa in intervalul octombrie decembrie 1989:

1.Nava RASELTINA, care a părăsit portul Constanţa la 5 octombrie 1989, cu 3.000 tone tablă având destinaţia SUA (contract CRESCENT);

2.Nava ILF0V, care a părăsit portul Constanţa Ia data cle 6 octombrie 1989, cu 1.670 tone ţevi cu destinaţia SUA (contract CRESCENT);

3.Nava MUNZUR, care a părăsit portul Constanţa la data de 9 octombrie 1989, cu 4.066 tone de oţel beton, având destinaţia Turcia (contract CRESCENT);

4.Nava DIMIS, care a părăsit portul Constanţa la data de 11 octombrie 1989, cu 8.523 tone tablă, cu destinaţia SUA (contract CRESCENT);

5.Nava MUNZUR, care a părăsit portul Constanţa la data de 30 octombrie 1989, cu 3.940 tone oţel beton, cu destinaţia Turcia (contract CRESCENT);

6.Nava CALAFAT, care a părăsit portul Constanţa la data de 3 noiembrie 1989, cu 7.934 tone oţel beton, cu destinaţia Egipt (contract CRESCENT);

7.Nava TELEGA, care a părăsit portul Constanţa la data de 22 noiembrie 1989, cu 2.000 tone ţevi, destinaţia Canada (eontraet CRESCENT);

8.Nava FAGARAŞ, care a părăsit portul Constanţa la data de 11 decembrie 1989, cu 8.000 tone oţel beton, destinaţia SUA (contract SUA).

Înainte de Revoluţia din 22 decembrie 1989, firma CRESCENT realiza o parte însemnată din volumul exporturilor de ciment al RSR. Astfel, în 1988, CRESCENT a realizat 40% din totalul exporturilor de ciment ale României, adică 1.324.740 tone, iar in 1989, 26% din totalul exporturilor de ciment ale RSR, adică 493.227 tone. Tot acest volum de afaceri a fost realizat de CRESCENT prin intermediul ICE Dunărea in urma evaluării exporturilor de ciment corespunzătoare anului 1989 (serviciul 6), nu au fost identificate cazuri in care valoarea mărfurilor livrate să nu fi fost incasate de la partenerul extern. Debitele au fost stinse in toate cazurile prin achitarea anticipată a contravalorii produselor livrate, prin acreditiv (L/C), transfer bancar sau prin compensare. Există dovezi in acest sens: dosarele de facturi externe (pentru uz intern), dosarele financiare (disponibilităţi de plată), extrasele de cont şi notele contabile aferente.

AU FOST DETURNATE FONDURI ŞI ÎNAINTE DE 1989?

În cazul exporturilor de ciment între ICE DUNĂREA şi CRESCENT se realiza un alt tip de acţiune. Întregul volum de afaceri era realizat fară dublarea actelor comerciale propriu ­zise cu operaţiuni AVS (aport valutar special), fapt ce contravine flagrant practicii ICE DUNĂREA şi naşte întrebări referitoare la avantajele reale ale părţii române. Această stare de fapt a permis realizarea unor importante deturnări de fonduri In lipsa unor contabilizări a acestora ca AVS conform regulilor epocii. Beneficiarul acestor acţiuni era firma care derula exportul, adieă CRESCENT. Astfel s-au identificat cazuri in care notele de protocol intocmite după încheierea unor negocieri comerciale intre CRESCENT Cipru şi ICE DUNĂREA (România) îl menţionează pe DAN VOICULESCU drept membru al delegatiei române (NC 5907 din 3-12-1987) sau chiar membru al delegatiei ICE DUNĂREA’ (NC 1165 din 22-04- 1 989).

CRESCENT ŞI AGENTUL PALESTINIAN AL LUI ARAFAT

Firma a fost creată de de Direcţia Securităţii Statului (DSS) la ordin pentru desfăsurarea de aport valutar special (AVS). Firma CRESCENT COMERCIAL &MARITIME, LTD a fost infiintată în Noiembrie 1980 ‘in oraşul Pireu (Grecia). La infiinţare, ca proprietar figura NADIA FOUD SANBAR, cu cetaţenie greaca. Pe tot parcursul funcţionarii firmei, proprietara a fost reprezentată prin procura de sotul ei MICHAEL FAUD SANBAR, cetaţean grec de origine libaneză, bănuit a fi agent al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP) condusă de Yasser Arafat. Pe 8 ianuarie 1982, MICHAEL FAUD SANBAR depune la Oficiul ARGUS din Bucureşti o cerere pentru deschiderea unei reprezentanţe CRESCENT in România. Totodată solicită ca această reprezentantă să fie condusă de DAN VOICULESCU, în perioada respectivâ şef al serviciului Operaţiuni de aport special (AVS) din Intreprinderea de Comerţ Exterior VITROCHIM. După numai trei zile, pe 11 ianuarie 1982, Oficiul ARGUS emite autorizaţia provizorie de funcţionare a reprezentanţei CRESCENT in Bucureşti, iar la 1.03.1982 se deschide la Bucureşti reprezentata in România a CRESCENT COMMERCIAL & MARITIME LTD. avându-l ca Director General pe DAN VOICULESCU. Imediat după deschiderea reprezentanţei din Bucureşti firma CRESCENT a început să deruleze operaţiuni de export realizând până la sfârşitul anului 1982 o cifră de afaceri de 100 milioane dolari. Între 1980 şi 1982 firma grecească CRESCENT COMMERCIAL &MARITIME LTD nu a avut nici un fel de activitate. Între 1982 şi 1989 toate operaţiunile firmei CRESCENT s-au rezumat exclusiv la cele derulate prin reprezentanţa acestei firme în RomâniaÎn România, CRESCENT işi derula afacerile prin SOCIETE GENERALE, MISR ROUMANIAN BANK, MANUFACTURER’S HANOVER, FRANKFURT BUKAREST BANK, dar şi prin BANCA ROMÂNĂ DE COMERŢ EXTERIOR, CONT NR.47.11.285.350-2.

PROBLEME PENTRU SECURITATE. INTRĂ ÎN SCENĂ ENGLEZUL DIN AUSTRIA

În 1984, serviciile secrete greceşti îl pun sub urmărire pe FOUAD M. SANBAR având informaţii privind legăturile acestuia cu OEP. Conducerea DSS este informată de acest fapt şi decide să-l înlocuiască pe FOUAD S.ANBAR din calitatea de proprietar al CRESCENT. Existând operaţiuni comerciale în derulare şi fiind presată de timp, conducerea DSS ordonă infiinţarea rapidă a unei noi firme CRESCENT, în Cipru, al carei proprietar figurează JOHN EDGINGTON, cetăţean britanic cu domiciliul în Austria. Pentru siguranţă este numit Director General al firmei nou inființate în Cipru tot de DAN VOICULESCU.

DOCUMENTE ÎN ALB PENTRU DAN VOICULESCU ŞI SECURITATE

În momentul înfiinţării noii firme CRESCENT, proprietarului fictiv JOHN EDIGINGTON i se cere să semneze în alb un formular de transfer aI acţiunilor firmei care este parafat de reprezentantul CRESCENT în România, DAN VOICULESCU. În acest fel, DSS se asigura că îl poate înlocui în orice moment pe JOHN EDIGINGTON din calitatea de „proprietar” al CRESCENT Cipru prin simpla completare a formularului semnat în alb şi prin înregjstrarea acestuia la autorităţile cipriote. Din acest moment CRESCENT cu  FOUAD M. SANBAR încetează pană în decembrie 1989. DAN VOICULESCU notifică autorităţilor comerciale ale RSR că reprezintă interesele noii firme CRESCENT cu sediul în Cipru, Nicosia, 3 Thernistocles Dervis Street. Activitatea CRESCENT în România se intensifică, aceasta realizând până in 1989 cifre între 150 şi 200 milioane de dolari pe an. CRESCENT deschide nai multe filiale în Malta, Egipt, Marea Britanie, Austria şi SUA.

CUM A MOŞTENIT DAN VOICULESCU FIRMA CRESCENT DE LA AGENTUL PALESTINIAN 

Imediat după Revoluţia din decembrie 1989, pe fondul haosului creat şi al vidului de putere ce a urmat, dar şi al desființării DSS, DAN VOICULESCU, aflat în posesia formularului de transfer al acţiunilor CRESCENT Cipru semnat în alb de proprietarul oficial al companiei, JOHN EDIGINGTON, îl contactează pe MICHAEL FOUAD SANBAR, fostul său partener, şi îi propune să preia din nou firma CRESCENT în schimbul unui comision consistent. Acesta acceptă şi cei doi fac următoarea operaţiune: MICHAEL FOUAD SANBAR preia înapoi firma CRESCENT de la JOHN EDIGINGTON, dar semnează un testament prin care îl numeşte pe DAN VOICULESCU protector testamentar si lasă acestuia moştenire firma CRESCENT. (MICHAEL FOUAD SANBAR a decedat in anul 1995).

Astfel, DAN VOICULESCU preia firma CRESCENT în mod oficial, putând dispune de activele firmei şi de banii aflaţi în conturile filialelor CRESCENT.

(Surse: Flux24.ro )

VREMEA

Giurgiu
câțiva nori
25.7 ° C
25.7 °
25.7 °
55 %
5.5kmh
24 %
mar
34 °
mie
33 °
joi
35 °
vin
34 °
sâm
35 °

NOTA

Vă rugăm să folosiți un limbaj decent în comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul jurnalgiurgiuvean.ro nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii. Responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului!