„Prevederi legislative excepţionale pentru bolnavii de tuberculoză” este titlul unei declaraţii politice pe care a  prezentat-o în plenul Camerei Deputaţilor deputatul Cristina Elena Dinu, după ce, recent, a fost votată o lege cu impact major asupra bolnavilor de tuberculoză, o lege a cărei coautoare am fost şi parlamentarul giurgiuvean.

Tuberculoza, TBC, este o boală gravă, cauzată de bacilul tuberculozei, Mycobacterium tuberculosis sau bacilul Koch. Ea se localizează în oricare dintre părţile corpului, dar cea mai frecventă localizare este la nivelul plămânului.

Datele furnizate de OMS sunt de natură să ne îngrijoreze, deşi s-au făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte prevenirea, dar şi scăderea mortalităţii din cauza acestei boli.

În anul 2017, OMS a semnalat nevoia urgentă de angajament politic sporit, pentru a pune capăt tuberculozei. Eforturile globale de combatere a TBC au avut ca rezultat 53 de milioane vieţi salvate şi reducerea cu 37% a ratei mortalităţii prin TBC. Cu toate acestea, conform OMS, progresele înregistrate în majoritatea ţărilor nu sunt suficient de rapide pentru a atinge obiectivele globale sau pentru a remedia lacunele persistente în ceea ce priveşte îngrijirea şi prevenirea tuberculozei.

În ceea ce priveşte România, din datele furnizate de Biroul Regional al OMS pentru Europa, aceasta este o ţară cu prioritate crescută în ceea ce priveşte tuberculoza.
Conform Raportului Monitorizării şi Supravegherii TB în Europa din 2017, în 2016, România s-a situat printre primele 18 ţări prioritare în ceea ce priveşte lupta împotriva TBC şi a avut incidenţa cea mai mare între ţările din sud-estul Europei.

Iar pe judeţe, cele mai mari valori ale incidenţei în 2016, s-au înregistrat în Tulcea – 172 de cazuri, #Giurgiu – 227, Teleorman – 288 şi Olt – 328 de cazuri. În această situaţie, legea recent aprobată de noi vine în sensul recomandărilor făcute de OMS privind prevenirea şi scăderea mortalităţii provocate de această boală.

Legea pentru combaterea tuberculozei, adoptată, prevede îmbunătăţirea condiţiilor de tratament ale bolnavilor pentru această afecţiune şi, totodată, eliminarea ratei de abandon faţă de terapiile care trebuie urmate.
În privinţa măsurilor de prevenire a acestei boli, se înscriu o serie de prevederi, cum ar fi:
• Informarea şi educarea în mod continuu a populaţiei cu privire la riscul de îmbolnăvire, calea de transmitere a bolii, principalele semne şi simptome, serviciile disponibile, precum şi măsurile de prevenire şi combatere a infectării;
• Controale periodice ale stării de sănătate şi examene de screening, după caz, pentru grupurile considerate la risc;
• Educarea şi consilierea pacienţilor cu tuberculoză cu privire la natura bolii, tratament şi măsurile specifice de igienă, în scopul de a preveni răspândirea bolii;
• Intervenţia rapidă, prin acţiuni specifice în focarele de tuberculoză, realizată în conformitate cu documentele strategice pentru managementul tuberculozei în România; examinarea tuturor persoanelor cu care pacienţii diagnosticaţi cu tuberculoză au intrat în contact şi stabilirea tratamentului profilactic pentru aceştia, după caz.

O prevedere importantă a legii este aceea că persoanele diagnosticate cu tuberculoză, asigurate în cadrul sistemului public de asigurări de sănătate, au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, pe toată perioada de tratament, până la vindecare.

Persoanele diagnosticate cu tuberculoză au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate, de care societatea dispune, fără nicio discriminare.

Tratamentul tuberculozei se acordă în mod gratuit tuturor beneficiarilor, în funcţie de forma de boală, iar medicamentele necesare tratamentului sunt eliberate prin farmacii cu circuit închis.

Totodată, în perioada tratamentului medical, pacientul cu tuberculoză are dreptul la servicii pentru aderenţa la tratament şi de suport psihosocial. În vederea asigurării aderenţei la tratament a pacientului diagnosticat cu tuberculoză, acestuia i se acordă o indemnizaţie lunară de hrană, pe toată perioada de tratament în ambulatoriu.

Cuantumul indemnizaţiei lunare de hrană pentru bolnavii de tuberculoză se aprobă prin Hotărâre a Guvernului. Indemnizaţia lunară de hrană este asigurată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Pacienţii cu tuberculoză, care sunt în imposibilitatea de a se prezenta la dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, vor beneficia de servicii de administrare a tratamentului medical, sub directă observaţie, în cabinetul medicului de familie sau la domiciliu, situaţie în care aceste servicii vor fi asigurate prin medici de familie, asistenţi medicali comunitari, mediatori sanitari, asistenţi sociali sau alte persoane identificate în comunitate de către dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, căruia îi este arondat pacientul cu tuberculoză.

Adoptarea unei astfel de legi era cu atât mai necesară cu cât tuberculoza este o boală transmisibilă, cu impact major asupra sănătăţii publice în România, iar controlul acesteia constituie un obiectiv strategic de interes naţional”.