Conform unui proiect de hotărâre ce va urma să fie adoptat de către aleşii locali în prima şedinţă ordinară ce va avea loc luna aceasta, începând cu luna ianuarie 2019, vor fi instituite o serie de taxe speciale.

Este vorba despre un număr de şapte asemenea taxe, dintre care şase sunt noi. Cea de a şaptea taxă, pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă, duminică şi alte sărbători legale, îşi va dubla valoarea pentru anul viitor, de la 50 la 100 de lei.

Vor fi instituite taxe pentru oficierea căsătoriilor în afara sediilor stabilite prin dispoziţie de primar (foişor Alei) sau stabilite prin lege (spital, penitenciar, locuri de ocrotire socială) în cuantum de 500 de lei. Câte 50 de lei se vor achita pentru verificarea de documente şi întocmirea dosarului de transcriere a certificatelor de stare civilă emise de alte state şi înscriere de menţiuni produse în străinătate, precum şi pentru verificarea documentelor şi întocmirea dosarului de rectificare act de stare civilă sau verificare documente şi întocmire dosar de schimbare de nume.

Cele mai mici taxe, de 10 lei, urmează a fi percepute pentru eliberarea de copii Anexa 24 (cereri depuse de persoane fizice din arhiva compartimentului stare civilă) şi eliberare Anexa nr. 9 (certificate de celibat sau alte adeverinţe privind înscrierea sau conţinutul actelor de stare civilă), toate fiind cereri depuse de persoanele fizice.

„Taxele speciale pentru activitatea de stare civilă se achită anticipat în cazul depunerii declaraţiei de căsătorie sau a depunerii cererii de eliberare a documentelor – anexa 24 sau adeverinţei – anexa 9 şi la eliberarea certificatului de stare civilă pentru transcriere, rectificare sau schimbare de nume şi înscrierea de menţiuni”, se arată în proiectul de hotărâre.

Sunt exceptate de la plata acestor taxe fundaţiile, asociaţiile, organismele private sau direcţii şi instituţii de stat, precum şi rectificarea din oficiu, la sesizarea lucrătorilor, a actelor de stare civilă.

(Ana L.)