DAS Giurgiu: În 2023, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen, a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile şi autorităţile publice, cu excepţia posturilor unice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei OG, până la 31 decembrie 2023

0
2093

                                   Comunicat de PRESĂ

”Direcția de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu aduce la cunoștiință cetățenilor faptul că la data de 15 mai 2023, Guvernul a aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, o serie de măsuri fiscal-bugetare prin aplicarea  cărora se asigură controlul cheltuielilor publice.

Astfel, potrivit actului normativ, în anul 2023, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile şi autorităţile publice, cu excepţia posturilor unice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la 31 decembrie 2023. Ordonanța de Urgență nr.34/2023 prevede și reducerea cu 50% a numărului de posturi aferente cabinetelor constituite la nivelul funcțiilor de demnitate publică din cadrul administrației publice centrale.

Drept urmare, pentru respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 34/2023, art IV, alin (6) potrivit căruia pentru posturile pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului de concurs, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu comunică suspendarea concursului pentru ocuparea postului vacant de medic stomatolog din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Unități de Învățământ deoarece selecția dosarelor de concurs a avut loc ulterior intrării în vigoare a Ordonanței nr.34/2023.”

(Jurnal)