DAS Giurgiu: Ce documente sunt necesare persoanelor fizice din municipiul Giurgiu care găzduiesc cetățeni proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor pentru cazare

0
110

„Conducerea Direcției de Asistență Socială Giurgiu aduce la cunoștință cetățenilor faptul că, potrivit Hotărârii nr. 336 din 11 martie 2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, persoanele fizice din municipiul Giurgiu care găzduiesc cetățeni proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor pentru cazare, în sumă de 50 de lei/zi/refugiat și 20 de lei/zi/persoană, pentru hrană.

Pentru a beneficia de acest sprijin, persoanele fizice care găzduiesc refugiați pe raza municipiului Giurgiu trebuie să depună la sediul Direcției de Asistență Socială Giurgiu din str. Gloriei, nr.21, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii, următoarele documente:

  1. cerere tip- precizare: în cerere se va specifica numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor.

  2. declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere

  3. copia actului de identitate al solicitantului

  4. documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele refugiate

  5. copii după documentele de identitate ale persoanelor găzduite (după caz)

  6. extras de cont al solicitantului pentru a atesta contul în care vor fi virate sumele

Ulterior, asistenții sociali din cadrul Direcției de Asistență Socială Giurgiu , se vor deplasa în teren, în termen de 3 zile de la primirea documentelor menționate, pentru verificarea situației.  

Facem mențiunea că cererea se depune în primele trei zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă. Cererile depuse după acest termen se soluționează în luna următoare”.

(Direcția de Asistență Socială Giurgiu)