Parlamentul European și Consiliul au adoptat recent o nouă derogare care permite restrângeri ale concurenței prin acordurile din sectorul agricol. Este vorba de acorduri ale producătorilor fără de care nu se pot atinge standarde de sustenabilitate mai ridicate decât standardele obligatorii ale UE sau decât cele naționale.

Acest lucru va ajuta micii producători agricoli să atingă, prin cooperare, standardele în materie de sustenabilitate și să își îmbunătățească poziția pe piață.

Acordurile privind sustenabilitatea în agricultură vor trebui să urmărească:

– obiective de mediu

– reducerea utilizării pesticidelor

– reducerea rezistenței la antimicrobiene

– protecția sănătății și bunăstării animalelor.

Părțile la acorduri vor fi producătorii agricoli împreună cu alți actori din lanțul de aprovizionare.

Legislația UE interzice acordurile care restrâng concurența, de exemplu, acordurile între concurenți care conduc la prețuri mai mari sau la cantități mai mici. În cazul acordurilor privind sustenabilitatea în agricultură, Parlamentul și Consiliul solicită Comisiei Europene să prezinte, până în decembrie 2023, orientări privind condițiile de aplicare a noii derogări de la normele în materie de concurență.

În prezent, Comisia Europeană consultă părțile interesate pentru a înțelege tipurile de acorduri privind sustenabilitatea pe care le-au inițiat până în prezent sau pe care ar dori să le inițieze. Consultarea abordează și potențialele restrângeri ale concurenței ca urmare a unor astfel de acorduri, precum și posibilul impact asupra ofertei, prețurilor, inovării și a altor elemente.

Opiniile părților interesate – producători primari, prelucrători, comercianți cu ridicata, comercianți cu amănuntul și furnizori de factori de producție, dar și organizații interprofesionale și specialiști în sustenabilitate în agricultură, sunt așteptate până la 23 mai 2022 pe site-ul web al Comisiei dedicat consultării (link în primul comentariu).

(Dan Motreanu- europarlamentar PNL)