În conformitate cu graficul de activități agreat, Concursul „Curat murdar, coane Fănică” se adresează tinerilor cu vârsta între 15 și 18 ani împliniți în cursul anului 2018 și este organizat de Consiliul Județean Giurgiu în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție –Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu, Teatrul Tudor Vianu și cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu în intervalul 21.03.2018 – 26.11.2018.

Piesele de teatru trebuie redactate în limba română, cu litere Times New Roman de 12, cu spațiu de 1,5 între rânduri și nu trebuie să depășească 10 pagini. Fiecare piesă va avea un motto.

Înscrierea pieselor în concurs se realizează astfel:

  • într-un plic mic se introduce o filă care conține toate datele de identificare a autorului (nume, prenume, adresă, număr de telefon, e-mail, seria și numărul actului de identitate, vârsta, unitatea de învățământ preuniversitar la care învață), iar pe plic se scrie motto-ul piesei;
  • piesa de teatru și plicul mic bine lipit se introduc într-un alt plic mai mare care poate fi trimis prin poștă la adresa TEATRUL TUDOR VIANU, Str. Mircea cel Bătrân nr. 1, 080033 Giurgiu, jud. Giurgiu sau poate fi depus la sediul teatrului, la Secretariat.

Pe plicul mare nu se trec datele expeditorului/autorului piesei. În caz de nerespectare a acestei reguli, piesa nu va fi înscrisă în concurs.

În vederea asigurării unui grad ridicat de performanță al vizibilității Concursului coroborat cu creșterea gradului de accesibilitate și participare a elevilor interesați, termenul limită de înscriere a scenariilor în concurs a fost prelungit după cum urmează:

  • 22 martie 2018: lansarea concursului;
  • 16 iulie 2018: ultima zi de trimitere prin poștă/primire a pieselor la Secretariatul teatrului (cel târziu ora 16,00);
  • 17 iulie – 14 septembrie 2018: jurizarea pieselor;
  • 1 octombrie 2018: anunțarea rezultatelor.
  • 26 noiembrie 2018: premiera spectacolului cu piesa câștigătoare a concursului.

Juriul concursului este format din Cosmin Mircea Crețu – președinte, Ana-Sivu Daponte și Șerban Chițu – membri.

Autorii ale căror piese ocupă primele trei locuri vor fi recompensați cu premii și vor primi un permis de acces gratuit, pentru două persoane, la spectacolele jucate la sediu de Teatrul Tudor Vianu.

Piesa desemnată câștigătoare a concursului va fi montată la Teatrul Tudor Vianu cu elevii Școlii de teatru și va fi prezentată în premieră absolută în data de 26 noiembrie 2018.