Un profesor evaluator din comisia zonală de evaluare sau din comisia de contestații pentru evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a este plătit cu 8,10 lei pentru fiecare lucrare corectată.

Drepturile bănești pentru tot personalul implicat în organizarea și desfășurarea examenelor – evaluare naționala a VIII-a, bacalaureat – sunt achitate de către școlile unde sunt organizate centrele de examen, centre zonale de evaluare, centre zonale de contestații. Profesorii încheie un contract civil de furnizare de servicii pentru activități independente ocazionale cu directorii acestor școli.

Cheltuielile de transport, cazare și diurna pentru profesorii care participă la aceste examene sunt decontate de școlile unde aceste cadre didactice au funcția de bază.