Teoretic, operațiunea pare simplă, verificarea putând fi efectuată direct pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Totuși, este nevoie și de o deplasare la sediul instituției.

În principiu, sunt câțiva pași care trebuie îndepliniți:

1. Completarea formularului online accesat pe site-ul cnpp.ro, la secțiunea ”De ce îmi fac cont?” După ce se trec toate datele cerute, se introduce codul CAPTCHA afișat.

2. Se apasă butonul de finalizare a operațiunii de completare, apoi butonul ”Print”, pentru că este nevoie de semnătură în original, pe hârtie. Documentul trebuie depus personal la orice casă teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original şi copie sau, după caz, cu documentele justificative în original şi copie pentru fiecare persoană terţă căreia îi va administra contul.

3. După aprobare, solicitantul va primi, pe adresa specificată în cerere, un email cu date de acces, adică nume utilizator și parolă, plus un link. Acesta din urmă trebuie accesat în termen de maxim 72 de ore. În caz contrar, totul se pierde, fiind nevoie de reluarea întregului proces.