Contractele de telefonie, internet şi alte utilităţi vor fi achitate doar în lei!

0
403

Contractele încheiate pentru prestarea de servicii sau pentru furnizarea de utilități ar urma să fie exprimate numai în moneda națională, dacă este vorba de firme și rezidenți din România.

 Contractele în vigoare încheiate pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă de minim 3 ani vor fi modificate prin act adițional, în maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, scrie profit.ro.  

 Un proiect de lege în acest sens, elaborat senatorul Daniel Zamfir și majoritatea colegilor săi senatori din PSD, a fost adoptat de Senat, cu voturile majorității parlamentare. Astfel, serviciile de apă și canalizare, alimentarea cu energie sau gaze naturale, transportul public, dar și telefonia fixă sau mobilă, internetul, televiziunea prin cablu sau digitală și altele asemănătoare ar urma să nu mai fie calculate și facturate decât în lei.

În proiectul PSD se arată că, atât conform Constituției, cât și articolului 13 din Legea nr.312/2004 privind statutul BNR, moneda națională a României este leul, dar prin contracte pre-formulate, facturi și alte operațiuni juridice sau „practici comerciale incorecte”, s-a impus cutuma conform căreia plățile în lei sunt consolidate în euro, ” un curs care depășește, de regulă, cursul oficial de schimb valutar afișat de BNR„.

Practic, euro este transformat, contrar Constițutiei, Statutului BNR și Regulamentului valutar, în moneda de facto a României, cu consecința pierderii în proporții însemnate a încrederii în moneda națională și a reducerii injuste, nemotivate economic, a puterii sale de cumpărare. În plus, consecința acestei cutume este transferul integral, de la vânzător sau furnizor la consumator, a riscului asociat cursului de schimb valutar și pierderii treptate a puterii de cumpărare a leului„, afirmă senatorul Zamfir, citat de profit.ro. Potrivit acestuia, în ultimii 10 ani, puterea de cumpărare a leului a scăzut cu 50%, fără ca veniturile medii ale populației să crească în același ritm.

Contractele pe perioadă nedeterminată vor fi modificate

Proiectul propune următoarele prevederi:

– În contractele de furnizare și prestări de servicii, prețul, respectiv plata acestuia, se exprimă în lei, dacă părțile contractante au sediul/rezidența/domiciliul în România.

– În sensul prezentei legi, sunt utilități alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale, alimentarea cu energie electrică, iluminatul public, alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, salubrizarea localităților, alimentarea cu gaze naturale, transportul public local de călători, telefonia fixă sau mobilă, internetul, televiziunea prin cablu sau digitală și orice altele asemenea.

Contractele în vigoare încheiate pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă de minim 3 ani vor fi modificate prin act adițional, în maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Pentru contractele în derulare, încheiate pe o perioadă mai mică de 3 ani, cursul de referință a leului față de moneda străină de referință nu poate fi mai mare decât cursul BNR din data plății efective.

(Jurnal)