De mai bine de opt ani, locuitorii din cartierul Rudari cer două lucruri: interzicerea trecerii prin zona locuințelor lor a autovehiculelor de mare tonaj și trotuare!

Iată că, în ședința extraordinară de marți, 7 septembrie, unul dintre deziderate va începe să prindă contur. La punctul 4 al ordinii de zi, aleșii locali vor trebui să aprobe un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza PT, a indicatorilor tehnico – economici și a descrierii sumare a investiției, pentru obiectivul de investiții „Trotuare strada 1 Decembrie 1918, tronson șoseaua Prieteniei – DJ 507”.

Alături de acest proiect, iată ce vizează celelalte șapte proiecte propuse spre aprobare în ședința amintită: aprobarea documentației tehnico – economice – faza SF, a indicatorilor tehnico – economici și a descrierii sumare a investiției, pentru obiectivul de investiții „Construirea/ modernizarea/ renovarea unui Centru Comunitar Integrat” (CCI); aprobarea documentației tehnico – economice – faza PT, a indicatorilor tehnico – economici și a descrierii sumare a investiției, pentru obiectivul de investiții „Ansamblul loc dejoacă zona urbană marginalizată”; aprobarea documentației tehnico – economice – faza PT, a indicatorilor tehnico – economici și a descrierii sumare a investiției, pentru obiectivul de investiții „Teren de sport multifuncțional la Școala Generală nr.6”; aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei; constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu; aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu și proiect de hotărâre privind aprobarea includerii unor obiective de investiții din zona Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 cu modificările și completările ulterioare.

(Jurnal)