Conferință de presă la finalizarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu reţeaua de transport TEN-T”

0
671

În prezența echipelor de proiect din România și Bulgaria, astăzi, 28 noiembrie 2022, a avut loc la Primăria Giurgiu, conferința privind finalizarea implementării proiectului transfrontalier „Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu reţeaua de transport TEN-T”.

Gazda de la Giurgiu a fost administratorul public al municipiului, Ionel Muscalu, cel care a punctat importanța profesionalismului echipelor de implementare și capacitatea de a depăși problemele apărute pe parcurs pentru a duce la bun sfârșit un proiect de infrastructură deloc ușor.

De la întâlnire nu a lipsit directorul executiv al Asociației Euroregiunea Danubius, Lili Ganceva, cea care a însoțit delegația bulgară și nici directorul din cadrul Primăriei Ruse, Ivaylo Kadishev.

Astfel, Primăriile Giurgiu şi Ruse au derulat în parteneriat proiectul transfrontalier „Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu reţeaua de transport TEN-T”, cod e-MS ROBG-425, proiect finanţat prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 1 – O regiune bine conectată, Obiectiv Specific 1.1 – Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru o mai bună conectare la rețeaua de transport TEN-T. Perioada de implementare este până în anul 2021.

Contribuţia Uniunii Europene – 6.660.192,21 Euro (prin Fondul European de Dezvoltare Regională), diferența până la valoarea total eligibilă a proiectului – 7.835.520,28 Euro, provenind de la bugetele de stat și contribuția proprie a partenerilor.

Activitați principale:

Realizarea unor măsuri de informare și publicitate

Întocmirea proiectelor tehnice și a celor de investiții și supervizarea lucrărilor de construcții de către proiectant

Execuția lucrărilor

Supravegherea lucrărilor de construcție

Implementarea unor măsuri comune de siguranță a circulației în Euroregiunea Ruse Giurgiu

Achiziționarea de echipamente pentru monitorizarea traficului

Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului la constituit dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse – Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu reţeaua de transport TEN-T, rețea ce reprezintă un factor major pentru stimularea competitivităţii economice şi dezvoltării durabile a Uniunii Europene și care contribuie la implementarea şi dezvoltarea pieţei interne, precum şi la creşterea coeziunii economice şi sociale.

Obiective specifice:

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în municipiul Giurgiu și municipiul Ruse;

Facilitarea accesului la rețeaua de transport TEN-T si creșterea sigurantei rutiere.

Execuția lucrărilor:

În Municipiul Giurgiu proiectul a vizat reabilitarea şi modernizarea următoarelor tronsoane de drum:

Tronsonul 1 – Bd. Bucureşti de la de la intrarea în Giurgiu (plăcuţă indicator rutier) până la sensul giratoriu de la intersecţia cu şos. Prieteniei şi str. Gloriei – 4 benzi;

Tronsonul 2 – Bd. Bucureşti de la intersecţia cu şos. Prieteniei şi str. Gloriei, până la sensul giratoriu de la Spitalul Judeţean – 4 benzi;

Tronsonul 3 – Şos. Prieteniei de la sensul giratoriu de la intersecţia cu bd. Bucureşti şi str. Gloriei până la intersecţia cu str. 1 Decembrie 1918 – 4 benzi;

Tronsonul 4 – Str. 1 Decembrie 1918 de la intersecţia cu şoseaua Prieteniei (calea ferată) până la sensul giratoriu de la intersecţia cu bd. Mihai Viteazu – 2 benzi;

Tronsonul 5 – Bd. Mihai Viteazu de la sensul giratoriu de la Spitalul Judeţean până la sensul giratoriu de la intersecţia cu str. 1 Decembrie 1918 – 4 benzi;

Tronsonul 6 – Bd. Mihai Viteazu de la intersecţia cu Str. 1 Decembrie 1918 până la sensul giratoriu de la Steaua Dunării – 4 benzi.

Lucrările de modernizare a celor şase tronsoane de drum din municipiul Giurgiu au constat în reabilitarea sistemului rutier și parțial a trotuarelor, refacerea trecerii la nivel cu calea ferată pe strada 1 Decembrie 1918, reabilitarea sensului giratoriu de la intersecția dintre Bd. București, Bd. Daciei și Bd. Academician Miron Nicolescu și realizarea unuia nou pe tronsonul nr. 1, la intersecția Bd. București cu Str. Plantelor, amenajarea de piste de biciclete pe sectoarele de drum modernizate și a racordărilor cu străzile secundare, precum şi realizarea de semnalizări şi marcaje.

Au fost achiziționate echipamentele necesare și a fost modernizat sistemul de monitorizare a traficului, prin extinderea bazei de date comune creată în proiectul premergător acestuia.

În Municipiul Ruse proiectul a vizat reabilitarea și modernizarea în întregime a Bulevardului Lipnick, începând de la sensul giratoriu cu bulevardul Tsar Osvoboditel și până la intersecția cu bulevardul Bulgaria.

Bulevardul Lipnick are două sensuri de mers a câte trei benzi pe sens, cu linie de demarcare longitudinală, iar lucrările au constat în:

– efectuarea de reparații preliminare ale trotuarului existent;

– aplicarea unor noi straturi de asfalt;

– îndepărtarea vechilor structuri din beton și instalare unor borduri noi;

– realizarea de noi semnalizări și marcaje rutiere;

– elaborarea unei strategii comune pentru îmbunătățirea condițiilor de transport în regiunea transfrontalieră.

Rezultate:

Infrastructura rutieră îmbunătățită în orașele Giurgiu și Ruse;

Creșterea siguranței rutiere în Euroregiunea Ruse -Giurgiu;

Creșterea mobilității în zona transfrontalieră si reducerea timpului de deplasare;

Facilitarea accesului la rețeaua de transport TEN-T;

Modernizarea sistemului de monitorizare a traficului, prin extinderea bazei de date comune creată prin proiectul premergător acestuia”.

(Primăria municipiului Giurgiu)