COMUNICAT DE PRESĂ

Data: OCTOMBRIE 2020

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZARE A SPAȚIILOR DE LUCRU DIN CLĂDIREA C1, CU DESTINAȚIA SEDIU IPJ GIURGIU ȘI A SERVICIILOR DE AUDITARE ENERGETICĂ A CONSTRUCȚIEI ÎN CAUZĂ

 

 

La data de 18.05.2020, a fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul „Lucrări de reabilitare termică și modernizare a spațiilor de lucru din clădirea C1, cu destinația sediu IPJ Giurgiu și a serviciilor de auditare energetică a construcției în cauză“, finanțat de REGIO-PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Cod SMIS 2014+: 124736.

 

Beneficiarul proiectului este Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice pentru imobilul cu destinația sediu I.P.J. Giurgiu, prin reabilitare termică și modernizarea instalațiilor aferente obiectivului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

  • eficientizarea energetică prin realizarea de investiții asupra corpului de clădire ce găzduiește sediul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, în vederea asigurării unui confort interior prin economisirea de resurse. Totodată, investiția presupune și utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii, precum și implementarea sistemelor de management energetic, având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie. Urmare a acestor intervenții, se va obține economia anuală de energie și se vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră echivalent CO2. De asemenea, clasa energetică D a clădirii reale, va deveni clasa energetică A, urmare a variantei de eficientizare energetică;

 

  • reducerea consumurilor energetice, a costurilor de întreținere pentru încălzire și a costurilor de funcționare și întreținere a sediului I.P.J. Giurgiu, ca urmare a lucrărilor de eficientizare energetică amintite anterior;

 

  • îmbunătățirea condițiilor de confort interior, ca urmare a lucrărilor propuse.

 

Rezultate așteptate:

  • scăderea nivelului anual specific al gazelor de seră;
  • scăderea consumului anual de energie primară;
  • creșterea procentului de utilizare a resurselor regenerabile din totalul de consum energie electrică.

 

   Proiectul de implementare este de 49 luni (01.12.2017 – 30.12.2021), bugetul total al proiectului fiind de 4,272,498.01 lei, dintre care 3,288,100.93 lei  reprezintă valoarea finanțării nerambursabile realizată prin Programul Operațional Regional 2014-2020 şi 580,253.10 lei cofinanțare IPJ Giurgiu.

 

Proiectul va fi implementat în Regiunea Sud-Muntenia, județul Giurgiu,  municipiul Giurgiu, strada Călugăreni, nr. 26.

 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt angajații structurilor I.P.J. Giurgiu care își desfășoară activitatea în locația ce face obiectul finanțării proiectului, precum și cetățenii și persoanele juridice care sunt beneficiari ai serviciilor asigurate de I.P.J. Giurgiu. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt reprezentați de toți factorii implicați în procesul de asigurare a agentului termic și energetic, precum și toți cetățenii din municipiul Giurgiu. Astfel, îmbunătățirea calității aerului prin folosirea de surse regenerabile de energie și mai puțin poluante, va conduce la înregistrarea unor valori normale pentru protecția sănătății umane.

 

Acțiunile propuse prin acest proiect sunt relevante prin faptul că se reduc considerabil costurile de întreținere și operare, precum și prin faptul că se vor utiliza soluții inovatoare menite să îmbunătățească starea și confortul utilizatorilor.

 

DATELE DE CONTACT ALE INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN GIURGIU

OFIȚER RESPONSABIL CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

           Inspector principal de poliție Boțoroagă Mioara

                          Giurgiu, B-dul C.F.R. nr 9, România

Tel.: 0246/207103

E-mail: cabinet@gr.politiaromana.ro

https://gr.politiaromana.ro