În exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 255 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, procedând la verificarea legalităţii hotărârii nr. 324/28.08.2019 adoptată de Consiliul local al municipiului Giurgiu  privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Giurgiu, organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului și al Direcției de Evidență a Persoanei, s-a constatat că acest act administrativ a fost adoptat fără a fi respectate prevederile legale referitoare la înființarea Direcției Poliție Locală (art. 4 din Legea nr. 155/2010), reorganizarea unei autorități/instituții publice (art. 518 din Codul administrativ) precum și cu privire la stabilirea numărului de posturi (OUG nr. 63/2010, cu modificările și completările ulterioare).

Având în vedere aceste aspecte, a fost formulată o acțiune la instanța de contencios administrativ în vederea anulării hotărârii nr. 324/28.08.2019, precum și a tuturor efectelor pe care aceasta le-a produs.

P R E F E C T,

Aneta MATEI