Colegiul Național ”Ion Maiorescu” din Giurgiu a fost evaluat din punct de vedere al calității educației furnizate. Ce calificativ a primit…

1
311

maiorescu-inaugPotrivit unui comunicat de presă remis de către conducerea instituției, calitatea educației oferită de Colegiu a fost validată de o comisie ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), care a fost prezentă în școală și a evaluat multicriterial indicatorii specifici celor trei domenii specifice asigurării calității în conformitate cu prevederile Legii calității educației, respectiv: capacitatea instituțională, care rezultă din organizarea internă din infrastructura disponibilă; eficacitatea educațională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obține rezultatele așteptate ale învățării și managementul calității.

Fiecăruia dintre aceste trei domenii îi corespund mai multe criterii și indicatori de calitate, respectiv 43. Aceșția sunt evaluați, în sensul verificării dovezilor care arată realizarea lor de către școală, după descriptorii de calitate definiți în H.G. nr. 21/10.01.2007 privind Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar precum și în HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar.

Aceeași sursă mai precizează că respectiva Comisie de evaluare externă a acordat calificativul „FOARTE BINE” la toți cei 43 de indicatori definiți de Legea calității și de Standarde, atât pentru nivelul gimnazial, cât și pentru cel liceal. Mecanismul asigurării calității prevede, potrivit legii, constituirea, în cadrul fiecărei instituții de învățământ a Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC), formată din 3-9 membri, condusă de conducatorul organizației sau de un coordonator desemnat de el și având în componență reprezentanți ai corpului profesoral, reprezentanți ai parinților, ai elevilor, ai Consiliului Local și reprezentantul sindicatului cu rol de observator. Directorul este, potrivit legii, direct responsabil de calitatea educației furnizate de școală. Misiunea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calității este de a efectua evaluarea internă a calităţii educaţiei oferite de Colegiul Național Ion Maiorescu Giurgiu și a propune măsuri pentru îmbunătățirea calității realizând anual un Raport de Evaluare Internă transmis ARACIP prin intermediul platformei electronice https://calitate.aracip.eu/ și făcut public beneficiarilor pe site-ul colegiului. În cadrul acestui raport de evaluare internă sau autoevaluare la unii indicatori CEAC a acordat și câteva calificative de „BINE”.

Comisia de evaluare externă trimisă de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, ca institutie publică de evaluare externă, a considerat însă că toți indicatorii sunt realizați conform standardelor de calitate și a acordat calificativul „FOARTE BINE”. Este un rezultat care reflectă filozofia educațională a școlii, dar care ne obligă să menținem rezultatele de până acum și să le îmbunătățim, deoarece calitatea educației de la o etapă la alta se definește în raport cu „valoarea adaugată”, astfel încât „produsul finit”, respectiv tânărul educat să dispună la finalul studiilor liceale de abilități, competenţe și atitudini care să-i permită inserţia socială şi  învăţarea pe tot parcursul vieţii, se mai menționează în comunicat.

(Jurnal)

 

1 COMENTARIU