APDF-calendare-si-agendeCompania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu deţine rolul de membru în cadrul a două organizaţii – Uniunea Porturilor Interioare din România (UPIR) şi Federaţia Europeană a Porturilor Interioare (FEPI). Uniunea Porturilor Interioare Româneşti (UPIR) a fost înfiinţată în anul 1995 de către administraţiile portuare (companii naţionale) şi operatorii portuari privaţi de pe Dunărea maritimă şi interioară la care s-au alăturat ulterior alte companii şi asociaţii implicate în afaceri legate de porturi şi căile navigabile interioare.

UPIR are rolul de a dezvolta porturile româneşti cât şi investiţiile în aceste porturi, în scopul integrării operaţiunilor portuare şi fluviale în standardele europene. De asemenea UPIR are misiunea de a analiza problemele generale de dezvoltare şi prognozare la nivel naţional, (transport, transbord portuar depozitare mărfuri) în numele porturilor, asigură schimbul de informaţii între membrii săi, realiză parteneriate pentru implementarea proiectelor cu rol activ în susţinerea şi dezvoltarea sectorului portuar, consolidează poziţia acestora în cadrul economiei naţionale şi pe plan internaţional, prin implicarea activă în implementarea proiectelor investiţionale viabile, promovează Coridorul VII Pan European de Transport – Dunăre, ca arteră principală de transport.

În cadrul Federaţiei Europene a Porturilor Interioare CN APDF SA Giurgiu este membră din anul 2007. Federaţia Europeană a Porturilor Interioare (FEPI) este vocea oficială a aproape 200 de porturi interioare, din 19 ţări ale Uniunii Europene printre care şi a celor din România. Aceasta are rolul de a promova porturile interioare, activităţile şi rolul acestora în economia naţională şi internaţională. Scopul FEPI este acela de a creşte vizibilitatea porturilor interioare în cadrul transportului european precum şi a mediului politic şi de afaceri.

Federaţia Europeană a Porturilor Interioare serveşte ca “punct nodal” între porturile interioare şi instituţiile europene asigurând un flux informaţional între membrii aceştia şi instituţiile politice europene.