Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat oferta câștigătoare la procedura de licitaţie publică privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată RĂDULEȘTI – GIURGIU NORD (57 km). Tronsonul figurează în Mersul Trenurilor sub indicativul liniei 103 și trenurile care nu opresc parcurg distanța cu o medie de 50 km/h, iar cele care opresc peste tot, cu 42 km/h. Viteza maximă este 70 km/h.

Oferta financiară a operatorului economic CONSIS PROIECT SRL, în valoare de 2.900.000 RON (fără TVA), a fost desemnată câștigătoare, contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.

Studiul de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord (57 km) urmează a identifica cea mai eficientă soluție din punct de vedere tehnico-economic, în vederea obținerii sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României și respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T.

Finanțarea acestui obiectiv de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

(Jurnal)