tabel-taxe-bloc-650x395Persoanele fizice şi juridice care nu-şi plătesc la timp facturile de căldură şi gunoi pot să fie executate silit mai uşor, potrivit unui act normativ. Mai precis, facturile emise pentru aceste servicii sunt considerate de-acum titluri executorii, astfel că, în caz de neplată, nu mai este necesar un proces pentru a se ajunge la executarea silită. Măsura este inclusă în Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 23 noiembrie 2016 şi a intrat în vigoare pe 26 noiembrie. În esenţă, noile prevederi stabilesc că „factura emisă pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu”, fiind vorba, printre altele, de serviciile de alimentare cu apă, cu căldură, de canalizare şi de salubrizare. Astfel, persoanele care nu-şi achită la timp facturile pentru aceste servicii pot fi executate silit fără să mai fie necesară acţionarea lor în justiţie.

Altă modificare semnificativă referitoare la facturile pentru apă, canalizare, căldură şi gunoi este reducerea perioadei în care cetăţenii pot achita aceste servicii. Astfel, facturile trebuie plătite în cel mult 15 zile calendaristice de la emitere. Dacă o factură nu este achitată în cel mult 30 de zile de la data scadenţei (ultima zi a perioadei de plată), clientul în cauză este penalizat pentru întârziere, prevede Legea nr. 51/2006. Penalităţile se calculează începând cu prima zi după data scadenţei şi, în total, nu pot depăşi valoarea facturii.

„Dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare şi are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă. Reluarea furnizării/prestării serviciului se face în termen de maximum 3 zile de la data efectuării plăţii; cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului se suportă de utilizator”, este detaliat în actul normativ.                                         

(Jurnal)