Miercuri, 25 noiembrie, aleșii locali se vor întâlni în ședință ordinară, pentru discutarea și aprobarea unui număr de 16 proiecte, după cum urmează:

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului lonescu Dragoș Marian și vacantarea locului acestuia.
 2. Proiect de hotărâre privind demisia domnului Marian Măroiu din consiliul de administrație al societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Bugetului local pentru trimestrul III 2020
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Listei de investiții aferente
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020
 6. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Giurgiu în Comisiile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2020-202
 7. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din municipiul Giurgiu prin sistem centralizat în scopul încălzirii si preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 noiembrie 2020-15 aprilie 2021.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice livrată populației din municipiul Giurgiu prin sistem centralizat în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 noiembrie 2020-15 aprilie 2021.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCLM 207/25.06.2020 privind aprobarea unei Convenții de plată între municipiul Giurgiu si SC UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION Giurgiu SA
 11. Proiect de hotărâre privind asigurarea alimentației pentru persoanele vulnerabile izolate sau carantinate la domiciliu din municipiul Giurgiu suspecte de transmiterea infecției cu Coronavirus
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu SA.
 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole la nivelul municipiului Giurgiu.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 20.000 lei
 16. Proiect de hotărâre privind susținerea unității de învățământ Școala Gimnazială10 în vederea accesării și implementării Proiectului European ADS 2.0-Următorul Nivel în Educație cod SMIS 136158.

(Jurnal)