Astăzi, miercuri, 28 august, aleșii locali se întâlnesc în ședința ordinară aferentă lunii august, având, pe ordinea de zi, un număr de 41 de proiecte de hotărâre.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, proiectul ordinii de zi a ședinței, urmând ca, după încheierea acesteia, să venim cu amănunte:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 371/24.10.2007 privind autorizarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Giurgiu.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și SC Giurgiu Servicii Locale SA, în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea” și Sala de Sport „Chauncey Hardy”.
 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu un an a valabilității Convenției dintre CL Giurgiu și Fundația „Din Dragoste pentru Oameni” din Giurgiu, pentru susținerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Giurgiu.
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 de lei domnului Pîndaru Antonio Eduard din Giurgiu.
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune, către constructorul de bună credință, a terenurilor în suprafață totală de 101,00 mp, situate în municipiul Giurgiu.
 6. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit în baza HCL al Municipiului Giurgiu nr. 18, din data de 31 ianuarie 2019, în favoarea Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu prin Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Clubul Sportiv Școlar Giurgiu a obiectivului de investiție ”Bazin de înot didactic”, situat în zona de agrement ”Steaua Dunării”.
 8. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului PT 88, identificat cu număr cadastral 35692, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Negru Vodă, FN, adiacent Bloc B5:
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului PT 53, identificat cu număr cadastral 36192, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, FN:
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat prin număr cadastral 39023, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Nicolae Titulescu, nr. 114:
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 38369, situat în Bulevardul Mihai Veteazu, FN:
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu comercial, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, identificat prin număr cadastral 31512, situat în Piața Centrală:
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat cu număr cadastral 35988, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în intrarea Negru Vodă, FN, adiacent nr. 8:
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune, a terenului în suprafață de 266,00 mp, situat în Municipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, nr. 75A:
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 39633, situat în Zona Negru Verigă, adiacent P1-P2, Platforma Chimică 1:
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 208 din data de 30 mai 2019:
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019:
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trimestrul II anul 2019:
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de împrumuturi înterne pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente:
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru atribuirea către Societatea Comercială APA SERVICE S.A. a contractului „Extindere rețea canalizare menajeră șoseaua București”:
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Ținiu Mariana-Anca:
 23. Proiect de hotărâre privind acordarea acordării de sprijin financiar în sumă de 3.500 lei, doamnei Dumitru Domnica:
 24. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 6 din data de 31 ianuarie 2013 privind aprobarea obligațiilor și răspunderilor care revin Primăriei Municipiului Giurgiu, instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a localității:
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr. 822/122/2017* aflat pe rolul Curții de Apel București:
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică un teren, identificat prin număr cadastral 39487, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Aleea Plantelor, FN:
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului PT 12, identificat cu număr cadastral 36177, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în stada Portului, FN, adiacent Punct Termic:
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 56,00 mp, situat în Municipiul Giurgiu, strada Puișor, FN:
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr. 255 din 27 iunie 2019 privind aprobarea delegării prin gestiune directă a serviciilor publice  – Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, Serviciul de administrare a spațiilor verzi – întreținere zone verzi, întreținere locuri de joacă, întreținere baze și parcuri sportive, administrare și întreținere cimitire, decorare parcuri și zone verzi, Serviciul de întreținere și administrare mobilier stradal, marcaje rutiere, parcări și fond locativ în Municipiul Giurgiu, către Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, având ca acționar majoritar Municipiul Giurgiu:
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente activităților prestate de către Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență:
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”, în vederea exercităriiatribuțiilor de autoritate tutelară, conform prevederilor art. 10, alin.(5), corelate cu cele ale art.27, alin.(3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în relația cu Operatorul Regional S.C. APA SERVICE S.A Giurgiu:
 32. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 16,800 lei, domnului Dincă M. Ion pentru editarea volunului Istoria Colegiului Național ”Ion Maiorescu”:
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr. 10, pentru sustenabilitatea proiectului, ”Copiii și părinții romi vor la școală”, pentru perioada septembrie-decembrie 2019:
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr. 10, pentru sustenabilitatea proiectelor ”Oportunități egale la educație pentru o societate inclusivă” și ”Școala după școală – primul pas spre succesul școlar și profesional”, pentru perioada septembrie-decembrie 2019.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Buna Vestire:
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de ocupare a funcției vacante de director al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU:
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanei:
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu, atribuirea de denumire și includerea în nomenclatorul stradal:
 39. Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării cu drept de preemțiune, a unui teren în suprafață de 14,00 mp, situat în Municipiul Giurgiu:
 40. Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 251,00 mp, situat în Municipiul Giurgiu, bulevardul C.F.R., nr. 55:
 41. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada septembrie-noiembrie 2019.8.28

La începutul ședinței, primarul Nicolae BARBU a anunțat suplimentarea ordinii de zi cu 16 proiecte de hotărâre ce au vizat în majoritatea lor, derularea unor proiecte cu fonduri europene.

(Jurnal)