Joi, 19 decembrie, consilierii locali se vor reuni pentru ultima ședință ordinară a acestui an, având de aprobat un număr de 40 de proiecte de hotărâre.

Printre acestea, se numără:

– majorarea impozitelor pe clădiri și terenuri, pentru clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Giurgiu, pentru anul fiscal 2020;

– numirea de noi membri în Consiliul Director al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 Giurgiu

– aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „Modernizare Grădinița Căsuța Fermecată”

– delegarea de gestiune directă a Serviciului de Iluminat Public

– modificarea Statului de Funcții al SCM Dunărea 2020 Giurgiu

– darea în administrare către Biblioteca Județeană a unui spațiu situat pe șoseaua București

– darea în folosință gratuită către Mânăstirea „Sf. Ioan Rusul” a unui imobil, situat în comuna Slobozia

– aprobarea raportului de expertiză tehnică a navei de pasageri VALAHIA în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării prin vânzare la licitație publică

– acordarea unor sprijine financiare

– vânzarea unor locuințe ANL către titularii contractelor de închiriere

– stabilirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințe din domeniul public al Municipiului, precum și a celor aflate în administrarea Consiliului Local Giurgiu

– alipirea unor terenuri din intravilanul municipiului

– aprobarea nivelului minim al tarifelor propuse pentru anul 2020 pentru SC Administrația Zonei Libere Giurgiu SA

– aprobarea premierii elevilor care au obținut locurile I, II, III la etapa națională și internațională a concursurilor / competițiilor sportive în anul 2019, precum și premierea profesorilor și antrenorilor acestora

– premierea elevilor precum și a profesorilor îndrumători/corepetitori care au obținut premiul I, II, III sau mențiune și premiul special la Olimpiadele Naționale, anul 2019

– aprobarea tarifelor ce vor fi utilizate în anul 2020 de către Societatea GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE SRL

(Jurnal)