Ce vor aproba aleșii județeni în următoarea ședință de consiliu

0
363

Miercuri, 27 noiembrie, aleșii județeni se vor reuni, începând cu ora 11,00, în ședința ordinară în care au de dezbătut un număr de 18 proiecte de hotărâre. Acestea vizează:

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de finanțare sub formă de grant din Fondul de Dezvoltare și Investiții pentru realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare DJ 412 A Mihăilești-Ogrezeni; km 29+519 – 43+000; 13,481 km”

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de finanțare sub formă de grant din Fondul de Dezvoltare și Investiții pentru realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare DJ 401 – limită Județ Ilfov – Dobreni – Vărăști – Valea Dragului – Herăști – Hotarele (DN5A) – km 19+000 – 20+352; 24+352 – 40+684; 17,684 km

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Zilei de 1 Decembrie, „Ziua Națională a României”

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Reabilitare DJ 401 – Limită Județ Ilfov- Dobreni – Vărăști – Valea Dragului – Herăști – Hotarele (DN 5A) – km 19+000 – 20+352; 24+352 – 40+684; 17,684 km”, în faza D.A.L.I.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 412 A Mihăilești – Ogrezeni, km 29+519 – 43+000; 13,481 km”, în faza D.A.L.I.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Corp C2, C6, C7, extindere și supraetajare parțială Corp C5 și amenajare incintă Secția exterioară de psihiatrie Vadu Lat”, în faza Studiu de fezabilitate

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ”Montare lift interior – sediul administrativ Consiliu Județean Giurgiu”, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Pod pe DJ 601 peste râul Neajlov, km 29+855 (km 30+084), la Crevedia  Mare”, în faza Proiect tehnic de execuție

Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții totale de circulație pe unele sectoare de drumuri județene în perioada 1 decembrie 2019 – 29 februarie 2020

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu    

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.104 din 10 mai 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea modificării statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr.2 şi 3 la Hotărârea nr.172 din 19 decembrie 2018 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu

Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de concesiune a imobilului teren în suprafață de 4999 mp aflat în domeniul public al Județului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Str. București, nr. 57, înscris în CF nr. 3402/N, Nr. cad. 38293

Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Valea Dragului a terenului în suprafaţă de 111.858 mp, aflat în domeniul public al Judeţului Giurgiu, reprezentând trotuare stânga-dreapta aferente tronsonului de drum judeţean DJ 401 situat în intravilanul Comunei Valea Dragului

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Județului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a terenului în suprafață de 7500 mp, situat în Municipiul Giurgiu, Șos. Sloboziei nr.194

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu