Ce trebuie să facem ca să jucăm la păcănele şi la casele de pariuri. Cine nu va fi primit…

0
168

Clienții caselor de pariuri sportive sunt îndemnați să își aducă pix de acasă, iar în sălile unde se practică jocuri de noroc vor fi primiți doar cei care joacă, nu și ”gură cască”, adică cei care vin doar să se uite, se arată într-un ordin emis de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Documentul se referă la centrele comerciale de tip mall, dar și la casele de pariuri sportive și la spațiile unde se desfășoară jocuri de noroc.

Măsuri pentru sălile de pariuri sportive

La intrarea în locație, se va efectua termometrizarea clienților.

Distribuirea materialelor sanitare de protecție (măști și, opțional, mănuși de protecție) și a dezinfectanților avizați/autorizați pentru mâini și suprafețe (e.g. gel dezinfectant avizat/autorizat șervețele pe bază de dezinfectanți, avizate/autorizate, covorașe cu dezinfectanți avizați/autorizați la intrări), în conformitate cu normele legale în vigoare;

Termometrizarea zilnică la intrarea în tură și trimiterea la domiciliu, cu recomandarea consultării medicului de familie, a angajaților cu temperatura peste 37,3 C;

Dezinfectarea tuturor suprafețelor înainte de începerea programului și ulterior dezinfectarea periodică a acestora;
Igienizarea și dezinfectarea casieriei zilnic, după închiderea locației de pariuri și la schimbarea turelor zilnice ale angajaților;

Dezinfectarea periodică de către personalul desemnat în acest sens a suprafețelor frecvent atinse (exemplu: clanțele ușilor, robinetele băilor);

Asigurarea ventilației corespunzătoare și aerisirea periodică a încăperilor de lucru astfel:

 • Acolo unde este posibil, blocarea ușilor interioare fără impact de securitate în poziție deschisă pentru a asigura ventilația și a evita folosirea/atingerea clanțelor;
 • Acolo unde este posibil, se va evita folosirea instalației de climatizare, sau, dacă este necesar să fie folosită, se va efectua nebulizare periodică, cu produse biocide avizate/autorizate , în conformitate cu normele legale în vigoare;
 • Acolo unde este posibil, aerisirea periodică a încăperilor prin deschiderea geamurilor și ușilor.
 • Permiterea accesului clienților în locație numai după efectuarea de către angajați a procedurilor zilnice de curățenie și dezinfecție sanitară;
 • Limitarea numărului maxim de clienți admiși simultan în sălile de pariuri astfel încât să se asigure o distanță de minimum 2 m între aceștia. Numărul maxim de clienți admiși simultan în locație va fi afișat la intrarea în locația specializată și va fi stabilit de fiecare operator de pariuri sportive în funcție de mărimea și configurația sălii;
 • Acolo unde este posibil, clienții vor folosi instrumentele de scris proprii. În cazul în care clientul va folosi un instrument de scris furnizat de angajații locațiilor specializate, acestea vor fi așezate într-o cutie separată, în vederea dezinfecției;
 • Asigurarea, la grupurile sanitare, de săpun și dezinfectant de mâini, avizat/autorizat;
 • Afișarea la loc vizibil a marcajelor indicatoare sau a mesajelor de avertizare cu privire la distanța minimă admisă de minim 1,5 m;
 • Afișarea la loc vizibil a mesajelor referitoare la igiena mâinilor și etichetă respiratorie (e.g.zona mijloacelor de joc exploatate în mod direct, zone de acces, toalete);
 • Informarea clienților despre obligațiile de adoptare a măsurilor de protecție sanitară, realizată după cum urmează:
 • Afișarea în exteriorul locației a unui poster de informare cu privire la măsurile obligatorii care trebuie respectate în incinta acesteia (respectarea distanței minime de siguranță între persoane și a marcajelor de distanțare, folosirea obligatorie a măștii/vizierei de protecție);
 • Afișarea în locația de joc a unui poster de informare cu privire la măsurile obligatorii de distanțare socială, regulile de conduită din incintă și adoptarea unui comportament responsabil;
 • Afișarea unui poster de informare cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de protecție sanitară în proximitatea locațiilor de jocuri de noroc.
 • Limitarea numărului de persoane prezente simultan în spațiile destinate fumatului, în funcție de spațiul disponibil (marcaje pe sol, amplasarea unui număr mai mare de scrumiere), cu respectarea distanțării minime de 1,5 m.

Măsuri pentru locațiile unde se desfășoară activitatea de jocuri de noroc

 • Aparatele electronice sau mesele de joc pentru jocuri de noroc vor fi scoase din funcțiune și/sau mutate pentru a permite distanțarea de cel puțin 1,5 metri între participanți sau în funcție de situație, se vor monta panouri separatoare.
 • Orice zonă în care se va produce aglomerație va fi marcată în mod clar pentru distanțarea fizică adecvată: de exemplu, lângă casierie, în spatele aparatelor presupus a fi ocupate sau la intrare;
 • Se va păstra distanța minimă de 1,5 m între angajați, personalul care deservește activitatea organizatorului, participanții la joc și orice altă persoană care intră în incinta punctului de lucru;
 • Nu se permite staționarea în sala de joc a persoanei care nu are intenția de a începe sau are deja încheiată sesiunea de joc;
 • Orice aparat/automat de cafea, alte produse și/sau dozator de apă vor putea fi manipulate doar de către angajații punctelor de lucru;
 • Pentru servirea băuturilor și produselor alimentare, se vor utiliza recipiente de unică folosință;
 • Acolo unde este posibil, clienții vor folosi instrumentele de scris proprii. În cazul în care clientul va folosi un instrument de scris furnizat de angajații locațiilor specializate, acestea vor fi așezate într-o cutie separată în vederea dezinfecției cu produse biocide avizate/autorizate pentru suprafețe;
 • Pentru jocul de cazino distanța între clienți în jurul meselor de joc va fi de cel puțin 2 m, realizată prin dispunerea adecvată a meselor. În cazul în care distanța nu poate fi respectată se pot instala panouri separatoare între clienți sau mese.

Măsuri pentru jocul de bingo

 • Distanța între clienți în jurul meselor de joc va fi de cel puțin 1,5 m, realizată prin dispunerea adecvată a scaunelor și prin dimensiunile și forma meselor. În cazul în care distanța nu poate fi respectată se pot instala panouri separatoare între clienți sau mese;
 • La posturile fixe de la pupitrul central de comandă a instalației, între membri personalului operator va fi păstrată aceeași distanță minimă de 1,5 m sau în funcție de situație se vor monta separatoare între posturi;
 • Personalul mobil de deservire a jucătorilor cu cartoane de joc va distribui și colecta cartoanele la mese pe zona desemnată pe acestea astfel încât să se respecte distanța minimă de prevenție. Această etapă a jocului se va realiza cu minimul de interacțiune cu clienții.
 • Numărul maxim de participanți admiși simultan în locație va fi de 1 persoană/4 mp, în faza de alertă/prevenție, cu relaxarea măsurii în momentul relaxării restricțiilor la nivel național;
 • Dezinfectarea locațiilor și suprafețelor de lucru și de joc se va realiza la intervale de maximum 12 ore.
 • Se va efectua dezinfectarea periodică de către personalul punctelor de lucru a suprafețelor frecvent atinse (exemplu: clanțele ușilor, butoanele lifturilor).
 • Asigurarea ventilației corespunzătoare și aerisirea periodică a încăperilor de lucru.
 • Se va efectua termometrizarea zilnică a angajaților la intrarea în tură, cu recomandarea consultării medicului de familie, a celor cu temperatura peste 37,3°C.
 • Accesul clienților care au fost în contact cu persoane infectate cu SARS-CoV-2 sau care vin din zone de risc este interzis. Interdicția va fi comunicată prin materiale de informare (afișe) la intrarea în săli;
 • Se interzice accesul persoanei care prezintă simptome de tipul: temperatură mai mare de 37,3°C, dificultăți de respirație, tuse frecventă, oboseală, stare generală modificată;
 • Accesul în interiorul sălii de joc al clienților se va face, obligatoriu, cu mască ce va fi purtată pe tot parcursul vizitei clientului în locație;
 • Clienții au obligația de a își igieniza adecvat mâinile, fie prin spălare cu apă și săpun, fie prin utilizarea dezinfectanților avizați pentru mâini, pe bază de alcool, acolo unde nu există grupuri sanitare (la intrare și ulterior la punctele de joc);
 • Măștile de protecție vor fi purtate în permanență de către toți clienții și vizitatorii punctelor de lucru, în mod obligatoriu.