După cum anunțam recent, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Giurgiu (DGASPC) are acum o altă echipă managerială. Cei trei ”mușchetari” sunt: Dan Valentin Sima (director general)  și cei doi directori generali adjuncți, este vorba despre Ciprian Marica (Direcția de Prevenire și Marginalizare Socială) și Cătălin Lupu (Direcția de Protecție a Drepturilor Copilului și a Persoanelor Adulte). Șansa a făcut să îi găsim pe toți trei la sediul instituției, prinși într-una din activitățile uzuale, ca să le numim așa. Evident că primul abordat a fost directorul general, Dan Valentin Sima, care ne-a spus – încă de la începutul discuției noastre – că alături de ceilalți doi colegi ai săi vrea să relanseze instituția pe care o reprezintă, o structură ce are angrenat în activitatea pe care o desfășoară un personal ce numără peste 1200 de salariați (131 în aparatul propriu și 1115 – personal contractual), dar și personalul din Direcțiile subordonate.

La acest moment încercăm să accesăm câteva proiecte de interes național – menționa Dan Sima. Primul are ca obiect realizarea a două locuințe protejate destinate adulților cu dizabilități. Sunt locuințe în care vor locui câte 10 beneficiari. Al doilea proiect are în vedere realizarea unui ”Centru de zi” cu o capacitate de 30 de persoane,  destinat celor de vârsta a treia. În acest scop am trecut la identificarea locațiilor în care am putea ridica un astfel de așezământ. Pentru asta căutăm soluții privind zona de amplasament… probabil că el se va situa undeva, în nordul județului.  Vom solicita sprijinul Consiliului Județean Giurgiu ori primăriilor din județ pentru găsirea unui teren – ne preciza directorul general al  DGASPC .

Am demarat totodată un sistem integrat de management al activității, care să ușureze munca tuturor structurilor din componența Direcției – ne spunea, la rândul său directorul general adjunct, Ciprian Marica, prezent la discuția cu directorul Dan Sima. Un astfel de sistem a mai fost implementat doar la DGASPC Brașov și la noi în județ, în orașul Bolintin Vale. Este vorba despre un sistem care va ușura extrem de mult munca personalului și totodată îi va responsabiliza pe salariați.

Dialogul s-a purtat în continuare în jurul cazurilor extrem de sensibile cu care angajații Direcției se confruntă, aici, zi de zi.

Colaborăm cu Grupul de Acțiune Locală (GAL – n.a.). În acest sens avem în plan să construim centre pentru prevenirea violenței în familie și centre de zi destinate minorilor cu părinți plecați în străinătate. Banii pentru realizarea acestor centre sunt alocați de către Comunitatea Europeană. Sunt sume ce pot fi utilizate în folosul comunităților din cadrul județului nostru. Mai avem și alte numeroase propuneri, dar suntem conștienți de faptul că ele nu vor putea fi dezvoltate decât în funcție de bugetul alocat județului nostru, anul viito . Și, nu în ultimul rând, ne-am propuns construirea unor căsuțe noi, sociale, destinate celor circa 200 de copii pe care îi avem în plasament la această dată – mai spunea directorul general al Direcției, Dan Sima.

Rugat să ne vorbească despre activitatea în departamentul său, cel de-al treilea membru al acestei ambițioase echipe de conducere a DGASPC Giurgiu, directorul Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și a Persoanelor Adulte, Cătălin Lupu, ne-a promis, la rândul său, o deplasare într-unul din centrele gestionate de el, la Oncești, plecând de la premisa că este de preferat să demonstreze cu realizările din teren decât să se limiteze la vorbe…

Înainte de a ne despărți de reprezentanții DGASPC Giurgiu, Dan Sima a dorit ca, prin intermediul cotidianului nostru să mulțumească președintelui Consiliului județean Giurgiu, Marian Mina, pentru permanentul sprijin acordat și mai ales pentru încrederea pe care o manifestă față de noua conducere a  Direcției, lucru care le conferă mult curaj în abordarea și realizarea proiectelor pe care și le-au propus.

(Florian Tincu)

Cine sunt cei trei  noi directori ai DGASPC Giurgiu

Director general Dan Valentin SIMA

Absolvent Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Drept

Funcționar în Administrație – Zona Liberă

Consilier juridic  DGASPC Giurgiu

Consilier juridic Direcția județeană de Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului Giurgiu

Comisar Garda Financiară

Manager vânzări

Consilier și, respectiv, consilier juridic în cadrul Consiliului județean Giurgiu

Director general adjunct Ștefan Ciprian Marica

Absolvent Facultatea de Drept  – Universitatea Româno- Americană

Freelancer /Afaceri Imobiliare

Avocat stagiar

Consultant birou parlamentar  (Parlamentul României)

Consilier județean (Președinte Comisia juridică Apărarea Ordinii Publice și Egalității de Șanse)

În prezent – Șef Centru DGASPC Giurgiu

Director general adjunct Cătălin Lupu

Absolvent Facultatea de Drept – Universitatea Bucureşti

Magistrat consultant

Director general, director general adjunct

Manager punct de lucru

Manager sucursala de banca

În prezent – Director general adjunct DGASPC Giurgiu