Într-un dialog avut cu directorul Direcției pentru Agricultură a judetului Giurgiu, Petra Ochișor, aceasta ne preciza că au apărut noi reguli ce vor trebuie respectate de către primarii ce doresc să își măreasca suprafețele destinate pășunatului, prin închirierea de pajiști. 

Primarii trebuie să respecte noi reguli clare privind închirierea pajiștilor. Legislația a fost completată, iar actul normativ adoptat de Parlament și promulgat de președintele Iohannis, a fost publicat în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial de marți, 26 iulie, a fost publicată Legea nr. 268/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

 

Legea nouă reglementează durata contractelor de închiriere, între 7 și 10 ani, și prelungește termenul obligatoriu pentru aplicarea amenajamentului pastoral. Mai mult, acesta stabilește că Primăriile pot încheia contracte de închiriere doar cu crescătorii care au domiciul în localitatea unde se află suprafața de arendat.

”În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în perioada de pășunat. Începând cu 1 ianuarie 2024 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral”, prevede legea care a apărut în Monitorul Oficial de miercuri 26 iulie. Termenul inițial era de 1 ianuarie 2023 astfel că acesta a fost amânat din nou cu un an.

Agrointeligența-AGROINTEL.RO a scris despre proiectul legislativ când a fost votat la Senat.

Contractele de închiriere se încheie pe un termen cuprins între 7 și 10 ani

Sursa citată mai prevede că, pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul public al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE și/sau în SIIE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condițiile legii, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani.

Fermierii trebuie să aibă domiciliul în comuna unde închiriază pășunea

Noua lege modificată mai impune ca fermierii care închiriază pășune să fie membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localității respective.

”Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE și/sau în SIIE, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localității respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condițiile prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. Suprafețele de pajiști rămase nealocate se atribuie  crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE și/sau în SIIE”, se mai arată în documentul publicat în Monitorul Oficial.

Fermierii trebuie să asigure o încărcătura minimă de 0,3 UVM/hectar sau să cosească o dată pe an pășunea

Fermierii eligibili pentru închirierea pajiștilor trebuie să aibă animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor (RNE) și/sau Sistemul de identificare și înregistrare a ecvideelor (SIIE) și să asigure o încărcătură de minim 0,3 UVM/ha.

În situația în care pajiștile se află în proprietarea fermierilor, în vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață (subvențiile APIA n.r), utilizatorii persoane fizice și juridice, au obligația să asigure cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației, fără a avea obligația asigurării încărcăturii minime de animale.

”În cazul proprietarilor de animale membri ai colectivității locale sau care au sediul exploatației pe teritoriul localității respective și sunt membri ai unei asociații constituite în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, și exploatează în comun o suprafață de pajiști, contractul de închiriere/concesionare se încheie cu asociația, în baza unui centralizator care cuprinde acordul, datele de identificare, numărul de animale și suprafața care revine pe fiecare membru al asociației”, se mai arată în noua lege.
(Informaţii publicate de Agrointeligența – AGROINTEL.RO)